İslamofobi...

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

Etrafımızda konuşlanmış olan İslam ülkelerinde alışık olduğumuz kanlı manzaralar devam etmekte.

Pakistan ve Kenya’da gerçekleştirilen kanlı eylemler, dünya nezdinde İslam dininin imajını yeniden gündeme getirdi.

Din adına gerçekleştirilen bu eylemler, esasında, İslam coğrafyalarından daha sert tepkilerle kınanmadığı müddetçe, İslam ve Müslümanlık olgusunun namusunu kurtarabilmemiz zor görünmekte.

İslamofobi olgusu, yıllarca Batı toplumları tarafından oldukça kullanılagelen bir kavram olmuştur.

Radikal ve marjinal terör örgütlerinin düzenledikleri eylemlerle masum insanları öldürmeleri, Batı cenahında İslamiyet’e yönelik olumsuz ve negatif algılamaları pekiştirmiş ve bununla beraber Müslüman kimliği Batılılar tarafından “Sakıncalı” olarak değerlendirilir olagelmiştir.

Batı cenahının İslam coğrafyalarına ve Müslümanlığa yönelik olumsuz bakışlarında bir diğer önemli dönüm noktası da, 11 Eylül Dünya Ticaret Merkezlerine uçakla yapılan saldırılar olmuştur.

* * *

Batı toplumların gözünde bundan böyle Müslümanlar, “Terörist” olarak damga yemiş ve ötekileştirici davranışlarla muhatap kalınmıştır...

Esasında, bu olay, Soğuk Savaş döneminin sona ermesinden sonra tek kutuplu dünyaya evrilen siyasal sistemin de, yeni konjonktöre göre kendisine yeni düşman yaratması babında bir eşik noktasıdır.

Bu süreçten sonra “İslamofobi”, Batı toplumlarında gittikçe artmış ve bu toplumların/ülkelerin Müslümanlara olan nefretlerinde ve ötekileştirici algılarında boyut bir aşama daha ileriye giderek yükselmiş ve bu kimlikteki insanlara muamelelerde “Aşırılıklara” kaçılmıştır. İslam dini gibi bir dinin adının terörizm ve teröristlerle veya ölüm ve katliamla yan yana zikredilmesi, gerçekten de düşündürücüdür.

Barış ve birleştirici bir dinin, insanların dinlerinden ötürü bir ölüme cevaz veriyor gibi gösterilmesi, bizatihi bu dinin mensuplarınca çok daha fazla ve sert bir biçimde kınanmalı ve bu zehirli düşünce eylemlerinin yok edilmesinde daha fazla inisiyatif alınmasına da neden olmalıdır…

 

Erhan SALMAN

erhan.salman@politikadergisi.com

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.