Osman Pamukoğlu ‘nun Sözde Kürt Sorununa Bakışı ve Bölücülük

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

                                                                            

 “Kürtler Çanakkale Savaşı’nda yoktu haddini bilsinler”, “Yan yana savaştığımız yalandır” , “Kurtuluş savaşında yoktunuz” bu sözleri katıldığı her programda söylüyor Pamukoğlu.

Çanakkale’de Kürt kökenli vatandaşlarımız savaşmadı ise Pamukoğlu mu savaştı? Ya da şehitlikte yatan Kürt kökenli şehitlerimiz gerçek değil mi?

Bu yaklaşım Kürt açılımı kadar incitici ve gerçeklikten uzaktır.

“Bilen var bilmeyen var, öğrendiklerimiz, bizlere söyletilenler yanlış, rakamlarla bunlar ortada” diyerek ispat etmeye çalıştıkça, Kürt kökenli vatanlarımızı dışladığının farkında değil.

“Kürt halkımızın PKK ile ilgisi yok”, “İmralı’da yatan terörist başı Koruculardan korkar nedeni de Korucuların Kürt olması” derken kendi söylemleri ile çelişiyor Pamukoğlu.

Açıklamaları ile halkı kin ve düşmanlığa sevk ediyor. Ve söylemleri ile bölücülük yapıyor.

TCK’ nın 76, 216 ve 302. Maddelerine göre de suç işliyor.

(…)

Madde 76 –

(1) Bir plânın icrası suretiyle, millî, etnik, ırkî veya dinî bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi, soykırım suçunu oluşturur:

a) Kasten öldürme.

b) Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme.

c) Grubun, tamamen veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması.

d) Grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbirlerin alınması.

e) Gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi.

(2) Soykırım suçu failine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. Ancak, soykırım kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır.

(3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.

(4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.

  

Madde 216 -

(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak

Madde 302 –

(1) Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymak, Devletin birliğini bozmak, Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmak, Devletin bağımsızlığını zayıflatmak amacına yönelik elverişli bir fiil işleyen kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

(3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(…)

Türkiye vatanına sahip çık sloganları, ellerinde pankartları ile Kadıköy meydanında yürüyen Hak ve Eşitlik Partisi destekçileri de Pamukoğlu gibi düşünmüyorlardır umarım.

Bu ülkede yıllardır çeşitli etnik kökenli Türk vatandaşlarımız ile birlikte yaşarken, sözde Kürt sorunu çözümü için atılan açılım adımlarına inat, karşı olmak için Kürt vatandaşlarımızı karşısına almak karşılığında hesap edilen nedir bilmek isterim.

Kürt açılımı ile T.C. Anayasasına aykırı davranıldığını daha öncede belirtmiştim. “Madem aykırılık durumu söz konusu; o halde Anayasa değişikliğine gideriz” yaklaşımı da devletimizin yapısına ve kazanımlarımıza zarar verecektir.

Yapboz değil ki işine gelen değiştirsin, silsin, çıkarsın eklesin.

(…)

I. Devletin şekli

MADDE 1.– Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2.– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3.– Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

(…)

 

Kürt açılımı veya Ermeni açılımı, her iki açılımda temel ilkelerimize ve bütünlüğümüze zarar vereceği inancını halen koruyorum.

Pamukoğlu’ nun açıklamaları ise bu ortamdan nemalanmak istemesinin açıkça kanıtı.

Adalet ve Kalkınma Partisi açılıyor, Pamukoğlu Kürt kökenli Türk vatandaşlarımızı karşısına alıyor.

Birileri yanına, birileri karşısına alırken, halk kendi yağında kavrulmaya devam ediyor.

Bölge halkı eğitimden uzak, sosyal haklardan yoksun kaldı bugüne kadar. Orada yaşayan çocuklarında hayalleri var, kadınlarının özlemleri, erkeklerinin hasretleri var.

Bölgeyi kalkındırmak, PKK terörünün kucağından almak, töre cinayetlerini durdurmak yerine sadece yargılamak, dışlamak körü körüne çözüm sözleri sarf etmek şimdiye kadar ne kazandırmış ki, bundan sonra kazandırsın. Lafla peynir gemisi yürüseydi farelerin peynir cenneti olurdu.

Osman Pamukoğlu yaptığı açıklamalar ile partisine desteğin artmasını bekliyor. Herkes kendi çıkarı doğrultusunda tutturmuş bir türkü her dem onu söylüyor.

Pamukoğlu Kurtuluş savaşında Kürtlerin olmadığını söylerken; Hakkâri Yüksekovalı Zeydan aşiretinin, Aşiret Reisi Rahmetli Nimet Ağa’nın en az 250 silahlı atlı ile Kurtuluş savaşına katıldığını unutmuş olabilir mi? Nimet ağa Kürt kökenli olup bu ülkenin bütünlüğüne inanmıştır. Eğer bu aile ülkenin bütünlüğü için savaşmış olmasaydı; Atatürk döneminde çıkartılan yasa ile ödüllendirilip askerlikten muaf tutulmazdı.  Ve daha birçok Kürt kökenli vatandaşların söylediği gibi; Çanakkale’de omuz omuza çarpışmaktan, vatanımızı düşmanlardan kurtarmaktan onur duyduk sözlerini duymazdan gelmeyelim.

Ülkemizin bütünlüğünü, birlik ve beraberliğini bozacak nitelikte açıklamaları Cumhuriyet Savcıları da mutlaka değerlendirecektir.

Yeni girişimleri, yeni oluşumları destekleyelim elbette… Ancak bunu yaparken bir yerleri yıkıp ve yıkıntı üstünden hareket etmeyelim.

Artık, birlik ve beraberlikle Türk ulusunu yüceltmeye yükseltmeye odaklanalım.

 

Nuran.Talay@politikadergisi.com

 

Yorumlar

PAMUKOĞLU'nun sözleri

Sn.PAMUKOĞLU'nun bu sözlerini bende bazı gazetelerde okudum.Ama yakın zamana kadar canlı olarak dinlememiştim.En son birkaç gün önce HABER TÜRK kanalında yayınlanan ve PAMUKOĞLU Paşanın da konuk olduğu bir programda kendisine bizzat bu soru yöneltildi.O da açıkladı.Bu sözler kesinlikle birini veya birilerini hedef alarak söylenmemiş.Sadece kurulan uzun cümlelerin arasında geçmiş.Ama bizim malum BASINIMIZ bu tür olayları çok sevdiğinden,sadece o kısmı başlık yaparak gündeme oturmayı düşünmüşlerdir.Sn.TALAY size de tavsiyem,tahmin ederim ki yakın zamanda tekrar o kanalda bu oturumu yayınlarlar,çok dikkatle izlemenizi tavsiye ederim.Ancak herşeye rağmen,PAMUKOĞLU gerçekten bu konuyu başlıca bir kesimi hedef alarak söylemiş ise,bende herkes gibi KINIYORUM onu.Ayrıca bu konu ile ilgili kitap okumağa gerek kalmadan,ŞEHİT mezar taşlarında,orada yatanların memleketleri açıkça yazıyor.Ne yani o dönemlerde AĞRI'da,VAN'da,ERZURUM'da veya KARS'ta,LAZ'lar mı ikamet ediyordu? Hem biz sadece KÜRT vatandaşlarımız ile değil,ERMENİ vatandaşlarımız ile de OMUZ OMUZA Çanakkale de savaşmış ve nice CAN'lar vermişiz.Saygılar.....

Yanlış Anlaşılma

Osman Pamukoğlu'nu takip etmekteyim.Bu laf doğrudan bölücülere söylenmiştir.Açılım yapanlara dokunmaktadır.Onlar hem bu kardeşlik laflarını ortaya atıp, hem de ülkeyi bölmek için PKK ile işbirliği içerisindedirler. Bu söz onlara karşı söylenmiş bir sözdür.

Saygılar

Bu yazıya ne yorum yapılır?

Bu yazıya ne yorum yapılır ki? Pamukoğlunu hiç tanımam hiç görmedim,duymadim ama Türkiye'nin uzerinden geçtiği bu ince noktada milliyetçiliğin çok yüksekleceğini söylemeye gerek yok sanırım. Bahçeli,Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtirerek Amerika'ya ne kadar bağlı olduğunu göstermiş ve görevini yapmıştır.Eh Pamukoglu'nu da denemekte fayda vardır.Ülkem zaten deneme tahtası haline getirildi.Sadece dikkatle izleyin Türkiye'de kimler yukselişe geçtiyse arkasında mutlaka bir Obama vardir... Kürtlere gelince, onlar tarihin hiçbir döneminde insiyatif ortaya koyamadılar ve hep kuvvetlinin oyuncağı oldular.Bugünkü durumda bundan ibarettir.

MİLİTER BAKIŞ..!

Pamukoğlu olayları bire bir yaşamış kişidir.Söylediklerinin gerçekliliğine itibar etmek gerekir.Bu kadar militer bakış açısı ile siyaset zor olur,bu da ayrı bir konu.Tesbitler inandırıcı ve tavsiyeler göz önüne alınacak kadar önemlidir.

PAMUKOĞLU'nun sözleri

Sn. TALAY yazımda belirttiğim HABER TÜRK'te yayınlanan programı bir kez daha izledim.Anladığım kadarı ile olay tamamen SİYASİ.PAMUKOĞLU paşa da maalesef SİYASETÇİ (!) olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.Savunmasını " Ben Kürtler,Türklerle birlikte savaşmadı derken aslında onların Osmanlılarla birlikte savaştığını kast etmiştim " diyor.Ne yani Osmanlıları oluşturan millet BİZANS'lı mı idi.TÜRK değil mi idi?Üzüldüm.Zira PAMUKOĞLU paşaya bu ülkenin ŞEREFLİ ordusunun,ŞEREFLİ BİR KOMUTANI olduğu için güvenmiştim.Ülkeyi kurtaramayacak olsa da,belki ses getirecek bir şeyler yapabilir diye düşünüyordum.Ama anladığım kadarı ile oda POLİTİKACI olmuş maalesef.Saygılar.....

Not:

Osmanlı bir imparatorluktur. Millet kavramı yoktur. İçinde birçok ulusu barındırır. Bknz: Çanakkale Şehitliği

EMEKLİ PAŞA NE DEMİŞSE DOĞRUDUR

kurtuluş savaşında ve cumhuriyetin kurulmasında , emeği geçen bütün topluluklar türküm deme hakkına sahiptir.. ne mutlu türküm sözünden rahatsız olanlara karşı , uzun süre terörle mücadelede komutanlık yapan bir kişi olan pamukoğlu , her ne demiş ise söylediklerinde geçerli bir sebebi ve haklılık payı vardır.. bugünlerde güzelim vatanı karşılıksız sevmek suç olmaya başlamıştır .. vatan toprakları için hayatını ortaya koymak , değer olmayı yitirmiş , şehitler için söylenilen , vatan sağolsun lafı tartışılır olmuştur...... ____________________MİLLİYETÇİ_KUBİ

Sn. Nuran Talay'ın Politika

Sn. Nuran Talay'ın Politika Dergisi adlı internet sitesinde yayınlanan"Osman Pamukoğlu ‘nun Sözde Kürt Sorununa Bakışı ve Bölücülük" adlı yazısına cevap:

Bir kez olsun parti programını okudunuz mu acaba Nuran Talay hanımefendi? İçeriğinde neler var ? Neler vaadediliyor ? Bir kez olsun açıp incelemediğinize bahse girebilirdim eğer kumar oynama illetine karşı bir nefretim olmasaydı.

- IMF Dünya Bankası programları durdurulacak.
- YÖK kaldırılacak,
- AB ile ilişkiler dondurulacak,
- İdam geri getirilecek ve bölücü başı ile yönetim kadrosu tekrar yargılanacak,
- Özel üniversiteler yaşamlarına devam edecek, Devlet üniversiteleri parasız olacak,
- Tarım ve hayvancılığa özel önem verilecek,
- Askerlik sisteminin yeniden yapılandırılacak,
- Profesyonel askerlik sistemi ile 200 bin kişilik bir ordu kurulacak,
- Türk yargısı tamamen bağımsız hale gelecek,
- Deniz Feneri tekrar yargılanacak,
- Milletvekili dokunulmazlıkları kalkacak,
- Yolsuzlukların önüne geçmek için ticari sır ve banka sırrı gibi konular halledilecek,
- İşçilerde olduğu gibi memurlarda siyasi parti üyesi olabilecek,
- Türk askerine Kuzey Irak`ta çuval geçirenler yargılanacak.

Yukarıda madde madde saydığım yapılacaklar listesinden hangisi işinize gelmiyor?

Şimdi diyeceksiniz ki; "her parti duyulması gereken şeyleri vaadediyor programında, siz bana farkınızı söyleyin" , "Mevlâna Celâleddin-i Rûmî" tam bu duruma uygun muhteşem bir söz söylemiş isterseniz ona kulak verelim;
"Suskunluğum asaletimdendir.Her lafa verilecek cevabım vardır.Lakin, lafa bakarım laf mı diye, birde adama bakarım adam mı diye." anlayan anlasın anlamayan davulcuyu zurnacıyı beklesin...

Sn.Osman PAMUKOĞLU'nun söyledikleri sizi neden rahatsız etti ? Kendisi bu bilgilerin "Genel Kurmay Harp Tarihinden" alıntı olduğunu söyledi resmi rakamlara güveniniz mi kalmadı ? Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının küçük bir kısmı avazı çıktığı kadar bölücülük yaparken (ki ben o yurttaşlar için BÖLÜCÜ/HAİN sıfatını kullanıyorum) birilerinin resmi rakamlarla doğruları söylemesi sizi neden bu kadar rencide etti ?

Bir yazınızda rakamlarla Türkiye'de yaşayan etnik kökenli Türk Vatandaşlarını sıralamışsınız biz bu tarz guruplamaları yapanların zihniyetlerini, bu etnik çalışmaları hangi amaçla yaptıklarını zaten biliyoruz. Sizde o zihniyete sahip insanlardanmısınız yoksa sadece onlardan alıntı yaparak nefes alabilenlerden mi ?
Sizin bu guruplama tarzınız insanları bölmüyorda bizim gerçekleri söyleme tarzımız mı bölüyor dersiniz ?

İşte sizin guruplamanız:

"Ülkemizde yaşayan birçok çeşitli etnik kökenli Türk Vatandaşı var;

* Kürtler 15 milyon 426 bin,
* Araplar 1 milyon 839 bin
* Çerkezler 910 bin
* Farslar 620 bin
* Azeriler 542 bin
* Gagavuzlar 410 bin
* Pomaklar 331 bin
* Bulgarlar 328 bin
* Lazlar 151 bin
* Gürcüler 150 bin
* Tatarlar 120 bin
* Boşnaklar 101 bin
* Ermeniler 76 bin
* Karapaklar 74 bin

Ve Arnavutlar, Romanlar, Osetler, Süryaniler, Rumlar, Museviler… "

Yukarıdaki alıntının yapıldığı adres:http://www.politikadergisi.com/node/1114

Derginizin ismi içinde geçen "Politika" kelmesinin TDK sözlüğündeki mecazi karşılığı dikkatimi çekti: Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma vb. yollarla işini yürütme.
Umarım bu ismi kullanmaya karar verirken aklınızda bulunan bu kelimenin mecazi anlamı değildir.

Şuna emin olunuz ki Pazar günü Kadıköy'de Söğütlüçeşme'den K.Meydanı'na kadar yürüyen herkes (bende oradaydım) Osman PAMUKOĞLU ile aynı düşünceleri paylaşıyor ve aynı hedef için yürüyor.Özgürlüğün bedelini tarihimizden biliyor ve onun mücadelesini veriyoruz.

Ve bildiğimz bir şey daha KAÇARAK ÖZGÜR OLUNMAZ...

hepar in parti programini begenmedim

1-IMF ile iliski yi kes.(Ben de isterim ama)Mümkün degil 2-AB ile iliski yi kes.Bu da olmaz (TÜRKIYE nin 70 milyar $ Ihracati AB ülkelerine) 3-Idam kalkmaz.Dünya da idam uygulayan ülke sayisi 5i gecmez.idam uygulamak icin ya cok güclü olacaksin(ABD;CIN gibi)Ya da S Arabistan gibi krallik olacaksin. 4-Tarim Hayvancilik ile dünya ile yarisamazsin.örnek; alirsin bir otomobil 20 bin TLye,karsiligi;5 yillik bugday hasilati.(Bir otomobil 300 saat te montaj oluyor.5 yillik bugday hasilati 3000 saat tutar) 5- hakim-savcilari ergenekondan temizlersin yargi bagimsiz olur. 6-deniz fenerindeki bir dangalak yüzünden o kurum u tümden yargilamak yanlis.1995 te kizilay camilerden bosna hersek icin toplanan yardimlari sirplarin kizilhac ina teslim etti.ama kizilay kapatilmadi. 7-melih gökcek m vekili degil dokunulmazligi yok birsey oldumu.dürüst herkes kendisi olursa,dokunulmazligin bir önemi yok bence

PARTİNİN VAATLERİ

SAYIN AYONDON.NEDEN TÜRKELİ SİNOP YERİNE BU İSMİ KULLANDINIZ ONUDA MERAK ETTİM.BU KADAR KESKİN MİLLİYETÇİ SÖYLEMDEN SONRA RUMCA ESKİ İSMİ KULLANMANIZ BİLE ÇELİŞKİ.PARTİNİN VAATLERİNE GELİNCE ERBAKANIN KADAYIF DÖNEMİMDEKİ.TANSUNUNU İKDİDARA GELMEDEN ÖNCEKİ VAATLERİNE BENZİYOR.ÜFÜRMEK SERBEST YANİ.NEYLE NASIL YAPILACAK NASIL İKDİDAR OLUNACAK.ALINAN OY NEDİR KAYDOLAN ÜYEYE BAKMAYIN CEM BOYNERDE ÖYLEYDİ AMA SEÇİMDE HİÇTE ÖYLE SONUÇ ÇIKMADI BU TİP MİNİK VE KİŞİSEL EGOYU TATMİN İÇİN KURULAN PARTİLER SADECE ULUSAL GÜÇLERİ BÖLER.PAŞA HİÇ BİR YERDE YANİ MHP VE CHP DE YER BULAMADIĞI İÇİN ELİNDE OLMAMASI GEREKİRKEN NASILSA BULUNAN ASKERİ FOTO VİDEO VE BELGELERİ TV PROĞRAMLARINDA PARAYA ÇEVİREREK PARTİ KURMUŞTUR.FENOMEN OLAN BU ŞAHIS BU NEDENLE HİÇ BİR YERDE YER BULAMAMIŞTIR.AÇILIM SAÇMALIĞI İLE TAYYİP OY AVCILIĞI YAPIP BÖLÜNMENİN KESKİNLEŞMESİNE YARDIMCI OLUYORSA PAŞADA BU ŞEKİLDE KONUŞARAK KENDİNCE OY AVCILIĞI AYRIMCILIK YAPMAKTADIR.YAZARIN YAZDIĞI YAZIDA BUNU VURGULAMAKTA AMA SİZ TÜM TÜRKLER YADA SİYASETLE İLGİLENENLER GİBİ LİDERİ İLAHLAŞTIRDIĞINIZDAN SÖZ SÖYLENMESİNE ELEŞTİRİLMESİNE TAHAMMÜL EDEMEMİŞSİNİZ.BU AÇILIM SAÇILIM SAÇMALIĞI SÜRECİNDE SÖYLENECEK SÖZLER DEĞİL BU SÖZLER TAYYİBİM AÇILIMINA HİZMET EDER.SADECE BUNU VURGULAMAK İSTEYEN BİR YAZI BANA GÖRE AMA SİZ PARTİNİN TÜZÜĞÜNÜ VE RESMİ GÖRÜŞÜNÜ PAŞANIN KİTABININ ADIYLA VE HEMŞERİSİ OLDUĞUNUZ İÇİN BÖLGENİN ESKİ ADIYLA YAZMIŞSINIZ LÜTFEN FANATİZMDEN BİRAZ UZAKLAŞIŞ OBJEKTİF OLALIM.BÖLÜNME VE AYRIŞMA HEPİMİZE VE BU ÜLKEYE ŞİDDET KAN VE ACI GETİRİR.AKEPE VE TAYYİBE HİZMET EDECEK SÖYLEMLERDEN UZAK DURALIM.SAĞDUYUYA İHTİYACIMIZ VAR.YAZI PAŞAYA SALDIRI DEĞİL PARTİNİZE SALDIRI DEĞİL Kİ.SAKİN OLALIM TAYYİBİN AÇILIMINA HİZMET ETMEYELİM DİYE YAZILMIŞ SAYGILAR.

Ben bu ismi Osman

Ben bu ismi Osman PAMUKOĞLU'nun kitabını okuduktan sonra kullanmaya başladım. Bir yerleşim yerinin adı olarak değil Bir Fırtınanın adıdır AYANDON. Bilmiyorsanız AYANDON fırtınası hakkında bir araştırma yapmanızı öneririm.

Boş konuşuyorsunuz, bilmediğiniz konularda ahkam kesiyorsunuz. Benim paşanın hemşerisi olduğumu iddia ediyorsunuz ve belki birazda saçmalıyorsunuz. Kimseyi ilahlaştırdığımız yok en azından kendim için bunu söyleyebilirim. Hayattaki felsefem Sokratesin dediği gibi "Sorgulanmayan Hayat Yaşamaya Değmez."

Siz tüm Türkler derken kimden ve neden bahsediyorsunuz ? Irksal bir yaklaşımla bunu söylüyorsanız bölücülük yapıyorsunuz. Siz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı değilmisiniz?

Yine söylüyorum başkaları ile bizleri karıştırmayın. Klasik siyasi partiler ve onların artıklarıyla işimiz yok olmayacaktır. Mevlana'nın bir sözünden alıntı yapmıştım okumadınız herhalde. "Bir lafa bakarım Lafmı diye, birde Adama bakarım Adam mı Diye..."

Son olarak yazımda sorduğum sorulara yanıt vermek yerine saldırmayı tercih etmişssiniz. Keşke birazda soruları yanıtlasaydınız.

Saygılar..

DERGİNİN ADIYLA SAPTIRMA YAPARAK AŞAĞILAMA

SAYIN AYANDON İSİMLİ PARTİ SÖZCÜSÜ YAZISINDA ŞÖYLE BİR SAPTAMA DİYEMİYECEĞİM SALDIRIDA BULUNMUŞ HATTA AKLINCA AŞAĞILAMIŞ.DERGİNİN ADIYLA...Derginizin ismi içinde geçen "Politika" kelmesinin TDK sözlüğündeki mecazi karşılığı dikkatimi çekti: Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma vb. yollarla işini yürütme.
Umarım bu ismi kullanmaya karar verirken aklınızda bulunan bu kelimenin mecazi anlamı değildir...........MEVCUT DURUMDAN YARARLANMAYI VE KENDİNE PAY ÇIKARTIP BU DURUMU OYA ÇEVİRME TAKTİĞİ YADA POLİTİKAYI BU ANLAMDA KULLANMA SAYIN PAMUKOĞLUNUN AÇILIM SAÇMALIĞINDA YAPTIĞI YUKARDAKİ AÇIKLAMALARI BANA GÖRE TIPA TIP UYUYOR.POLİTİKA BU KADAR SEVİYESİZSE SİZLERİN POLİTİKANIN İÇİNDE NE İŞİNİZ VAR ACABA?

Sn.Nuran Talay'ın yazısı hk.

Sayın Talay,
"Seçimler Kürdistan'ın sınırlarını çizdi !" sözlerini bir sayın Milletvekili Şeref yeminine rağmen söylediğinde nerede idiniz ?
Sözünü ettiğiniz yasalar bu söylemlere izin veriyor mu ?
Bu söylemler "Türk ve Kürt Halklarının bin yıllık kardeşliği..." söylemine uygun mu ?
Yasa maddeleri sayın Pamukoğlu konuşunca mı hatırlandı ?
Türkiyenin her bölgesindeki vatandaşların Çanakkale savaşlarına ve İstiklal savaşına nufuslarına oranlı olarak katılamamış olmaları bir şeyi ispat etmez ama çifte standartlı öfkeler çok şeyi anlatır.
Sayın Pamukoğlu bence de yanlış yapmıştır ama muhtemelen doğruyu söylemiştir. Ayrılıkçılara duyulan haklı tepki sonucu doğrular bu şekilde söylenmemeli veya öfke ile yorumlanmamalıdır.
....
Çanakkale'de daha düşük oranda Güneydoğulu askerin şehit olması bir şeyi ispatlamaz.
992 şehit az bir rakam da değildir.
Makedonya ve Trakya'dan da Çanakkalede şehit olanlar vardır.
.....
O yıllarda askere alma sistemi şimdiki gibi değildi ve dağılım da normal olmazdı.
Mesela Sakarya'nın son savunmalarında Taşköprü Taburu ve Giresun Gönüllü alayı (mevcudu galiba 256 idi ! ) umutsuz şartlarda süngü taarruzuna sevkedilmiş ve çok zayiat vermişlerdir.
O dönemde ilçe esaslı askere alma yapılmakta idi.
Bence "1 " şehit bile kaybedilmiş bir genç insandır ve ülkenin istikbaline verilmiş büyük bir zararı temsil eder.
Teröristlerin ve bölücülerin dış teşvikli ve destekli mücadelesi sonucu kaybedilen binlerce insan da
"bir Hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor !..." diyen şairin sözü ile anlaşılmalıdır...
......
Çanakkale'de 51000 şehit, 32000 kayıp 190000 diğer (yaralı, hasta, v.b) olmak üzere 250.000 civarında zayiatımız vardır. Düşman zayiatı da benzerdir...
Üstün topçuya karşı dar alanda yapılan ve inisiyatifi kaybetmemek uğruna boğaz boğaza gelinen bir çatışmada bu rakamlar iyi bir sevk ve idareyi gösteren oldukça dengeli rakamlardır.
Yine de ve görüşümce az nüfuslu bir ülkede okumuş veya okumamış seçkin gençlerimizi kırmakla emperyalizm başarılı olmuştur.
Genelde subay/er,erbaş zayiatı 1/8- 1/12 iken bu savaşta yedeksubay ve subay Sakarya'da ise subay ve yedeksubay zayiatı çok yüksektir !....)
....
Çok demokrat bazı insanların dilin kemiği olmadan konuşanlar kürtçü/bölücü olunca susması eski asker olunca öfkelenmesi çok anlamlıdır.
Saygılarımla.
Nazmi Türk

POLİTİKA DERGİSİ

POLİTİKA'nın TDK'daki anlamı ne olursa olsun,şundan eminim ki bu derginin sadece adı POLİTİKA DERGİ'sidir.Asla ve asla kelime anlamına uygun davranmamaktadırlar.Sakın ola ki bu söylemimden benim derginin yazarı veya hissedarı olduğumu düşünmeyin lütfen.Aksine dergi yazarlarının bazı sert cevaplarına da son derece kızıyorum ama yine de bu durum derginin ELİT olmasını değiştirmez.Bir sözümde ülkemin deneme tahtasına dönmüş olması ile ilgili.Evet bu tarz düşünenler ne yazık ki haklıdırlar.Ama bunda da suçluyu uzaklarda aramak yerine içimizde aramalıyız bence.Eğer bir başlangıç olacaksa ilk olarak ben SUÇLULUĞUMU ilan ediyorum.Evet arkadaşlar bu ülkenin buralara gelmesinde BÜYÜK SUÇLARIM var.En başta da " denenmemişleri denemek" gibi bir yanılgıya düşünerek OY vermem.Saygılar.........

Kürt TSK Şehitleri

Pamukoğlu şahsı Çanakkale yi geçtik te 1984 ten buyana okusun bakalım hayatını kaybeden 30 bin vatanşımzın içinde kaç kürt vatandaşı Tsk da ve kamuda Bu vatan uğruna teröre karşı savaşmıştır ve ehit olmuşur. haddinide aşmasın.

Nuran TALAY' A Tebrikler

Söyleyebileceğim tek kelime ; Tebrikler

TURGUT ÖZAKMAN DÜN NE SÖYLEMİŞTİ?

TURGUT ÖZAKMAN DÜN NE SÖYLEMİŞTİ?

Şeyh Sait İsyanı çok büyük talihsizlikti!

Hem Kürtler hem de Türkler için...

Kürt meselesinde Şeyh Sayit İsyanı çok büyük bir talihsizlik oldu. O çok şaşkın bir isyandı. Ne kadarı etnik isyan, ne kadarı dini isyan belli değil. Ne kadar akılsız bir iş yapılmış, ne kadar çok insan öldü. Hem Türk Ordusu’ndan hem de Kürtler’den... Üstelik Türk Ordusu’nda savaşan o kadar Kürt var ki!.. Ankara’nın Doğu’dan ürktüğü anlaşılıyor. Çünkü o dönemde İngilizler’le el altından işbirliği yapan çok Kürt var. Musul meselesinde İngilizler’den büyük bir darbe yemişiz zaten. Savaşmak gerek ama Türkiye daha yeni barışa ermiş. Yaraları yeni yeni sarılacak, savaşabilir mi? İşte tam da böyle bir dönemde isyan oluyor.

Ürküntü, korku, güvensizlik var... Yoksa Kürt halkıyla hiçbir sorunumuz yoktu. Olsaydı, Lozan’a giderken Kürt milletvekilleri ’Bizi sizden ayırmak istiyorlar. Aman ha ayırmayın!’ diye İnönü’yü uyarırlar mıydı?

Kürtler zaten kurucu millet! Asli unsur olmaktan çıkıp sığıntı mı olmak istiyorlar?

Bazı Kürtler diyorlar ki, “Lozan’da İsmet Paşa, ’Ülkeyi Türkler ve Kürtler birlikte yönetmektedir, yönetecektir’ demişti.” Doğru... Zaten öyle değil mi? Cumhuriyetin kuruluşundan beri birlikte değil miyiz? Kurucu millet onlar. Şimdi kurucu millet olmaktan çıkıp, azınlık olarak sığıntı bir millet mi olmak istiyorlar? Elbette egemen milletin bazı üstünlükleri vardır. Egemen millet, bu üstünlüklerini tabii ki zaman içersinde törpüleyerek yavaş yavaş herkesin altında yer alacağı büyük bir şemsiye yaratır. Ama bu kavgayla yaratılmaz bu şemsiye!

Atatürk’ün manevi oğlu Abdürrahim de Kürttü!

Atatürk’ün üç yaveri var; biri Çerkez, biri Kürt, biri Türk. Kürt olan Mahmut Bey, daha sonra Siirt mebusu oluyor. Mahmut Soykan... Çerkez olan Altemur Kılıç’ın dayısı Muzaffer Kılıç... Türk ise Salih Bozok. Atatürk’ün manevi oğlu Abdürrahim de, Kürt’tü. Van ve Muş çevresindeki savaştan sonra Ermeniler’in dağıtıp kestiği ailelerden geride kalan yetim ve öksüz çok çocuk var. Herkes bu çocuklara sahip çıkmaya çalışıyor. Abdürrahim’i de 5 ya da 6 yaşında alıp annesi Zübeyde Hanım’ın yanına İstanbul’a gönderiyor Atatürk. ’Bu bizim evladımız olsun’ diyerek...

http://haber.gazetevatan.com/Ataturk_hic_diktator_olmadi_keske_olsaydi/2...

LAFIMIZ BÖLÜCÜLEREDİR KARINDAŞLARIMIZA DEĞİL.....

Yazıyı okurken en çok ne yorumlar gelecek diye merak etmiştim.Çünkü şu su götürmez bir gerçektir ki BİZ ÇOK DUYGUSAL BİR MİLLETİZ...Şimdi millet dediğim de sadece türkler,kürtler,lazlar yada 72 değişik etnik kökene sahip olan vatandaşlarımızdan herhangibiri değil,cüzdanında,cebinde TC Hüviyet vesikasını taşıyan her bireydir.Çünkü açılım hakkında herkes birşey söylüyor herkes bir şey düşünüyor.Anlamadığım nokta şu:Açılımda ne var?Ne içeriyor?Neyi kapsıyor?Bunlar hakkında en ufak bir malumat yok ama herkes bir şey savunuyor.Hükümet ve yandaşlarıda ellerini avuşturuyor...Ekonomi bitmiş...Dış borç katlanmış...Ergenekon davası sürerken Deniz Fenerinden hala ses seda yok...Niye???Hani ADALET?Hani DÜZEN?Hani MÜCADELE?Ortaya ERGENEKONU attılar kesmedi şanslarına bir tane sapık bir piskopat çıktı C.GARİPOĞLU onla 7 ay haşır neşir oldular o da kesmedi şimdi de açılım diye bir şey ortaya attılar millet birbirine girdi...Kardeşim bu karın ağrısı NEDİR?Sahnede bunlar oynanırken oyuncular karşılıklı repliklerini söylemekte ve biz garibim halk olarak da seyredip karar vermeye çalışıyoruz...Vah benim memleketim vahhhh....Kimsede demiyor ki benim hayat şartlarım kötüye gidiyor ben ne olacağım?Diyenler de dedikleri yerlerin karakollarında bir müddet misafir ediliyor...ENTERESAN....
Şimdi uzun lafın kısası şudur Beyler Bayanlar;
Sen her farkı kompleks sebebi yaparsan,her farklılıktan bir husumet sebebi yaparsan ilerleyemezsin...Ancak Farklılıkların sahibi de özellikle de T.C Anayasasının 3.maddesine aykırı düşen davranış sergilerse kusura bakmasın ama ekmek yediği çanağa pisler...

"Başlığa Takıldım"

Yaznın içeriğiyle ilgili tartışmalara değinmek istemiyorum fakat yazının başlığıyla ilgili bir sorum olacak.

"Osman Pamukoğlu‘nun Sözde Kürt Sorununa Bakışı ve Bölücülük"

Burada "sözde" kelimesiyle kastedilen Osman Pamukoğlu'nun bakış açısının yanlışlığı mı?

Yoksa "Kürt Sorununun" sözde olduğu mu?

Eğer "Kürt Sorununun" sözde olduğundan bahsediyorsanız, yandı gülüm keten helva.

amatör faşist

Hak ve Eşitlik partisi genel başkanı , yani eski kudretli paşanın bir televizyon kanalında konuşmasını takip ediyorum. Konuşmalar Anadolu’ nun küçük bir kasabasında ülkü ocakları mahalle temsilcisi sözlerini anımsatıyor. Yanı siyaset literatürün den habersiz bir genel başkan. Karşısında ki insana sen diyecek kadar seviyesiz bir üslup.
Partinin adı Halk ve Eşitlik partisi ama eşitlik yalnızca Türk’ler için söz konusu olabilirmiş.Yani klasik bir hitler faşizmi. Neden iktidar şansı yüzde sıfırlarda dolanan bir partinin genel başkanı böyle programlara çağrılıyor.
Osman Pamuk oğlu terörün tırmandığı dönemde kazan gibi kaynayan bölgede görev yapmış bir paşa, Sürekli çatışma sürekli şiddet.Dolayısıyla emekli oldukdan sonra sivil hayatda da bir sendrom yaşadığı kesindir.
Hazırlıksız yakalandı siyasete,Siyasetin sadece yazdığı birkaç kahramanlık kitaplardan ibaret olduğunu düşünüyordu; ama ülke olarak az da olsa siyasi kültür seviyemiz artmış durumda .Artık siyasetçilerimiz entelektüel tiplerden oluşmaya başladı.
Osman Pamuk oğlu ülkeyi kışla görüp bütün fikirlerini onun üzerine inşa etmiş bir siyasetçi adayı. Çanakkale de Kürtler var mı? Sorusun a oy on beşli on beşli tokat yolları taşlı türküsü ile cevap verecek kadar birikimsiz.
Peki bu kadar donanımsız , komik siyaset adamını neden yazıma taşıma gereği duydum.Türkiye de Pamuk oğlu zihniyetine hayran bir çok genç bulunuyor ,Gerek şiddeti seven ülkücü camia, gerek şiddetsiz uyumayan ulusalcı kanat.Kendi partilerin in tahriklere gelmeyin ,sokaklara çıkmayın uyarılarından rahatsız olan ülkücü gençlik Pamuk oğlu nu milli piyangodan çıkmış ikramiye gibi algıladı.
Pamuk oğlunun tahrik edici sözleri. Özellikle Kürtler için bir avuç eşkıya, vatan hainleri demesi sokak da şiddeti arzulayan fanatiklerin bir numaralı argümanı olmuş durumda,ve sonuç Diyarbakır –Bursa spor maçı , Diyarbakır’ ın süper ligde oynamasını hazmedemeyen Bursasporlu taraftarların bir kısmı insanlık adına gerçek den utanç verici hareketlerde bulundular . Diyarbakır spor için Apo nun uşakları dışarı , PKK dışarı sloganlarıyla gerçekten cehaletin ırkçılığın iğrençliğin sembolü oldular.

siyasi literatür nedir?

Sayın Seven ilk önce literatür sözcüğünün kelime manasına bakalım:
Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü: § “Bu olgu, tiyatro literatürümüze bir fıkra olarak geçmiştir.” -Adalet Ağaoğlu, Geçerken, 16.
Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü.
Alındı TDK nın resmi internet adresinden yapılmıştır bilginize.Yani Siyaset bir literatür değidir bir bilimdir.
İkinci konu Sayın Pamukoğlunun konuşmalarını siyaset hitabetinden uzak olduğunu iddia ediyorsunuz ve bir partinin genel başkanı olmasına rağmen diyorsunuz,ama aynı ülkenin başbakanınında hitabetinin nasıl olduğunu bazı insanlarla nasıl diyoloğa geçtiğini ama bazı vatandaşlarla da monoloğa girdiğini çok daha iyi biliyorsunuz.
Sayın Pamukoğluna bir sempatim var ama bir siyaset adamı olarak değil teröre yıllarını vermiş bir asker olarak saygı duyuyorum.Sayın Pamukoğlu KÜRTLER için değil PKK lılar için bir avuç eşkiya tabirini kullanmıştır ve haklıdır.Lütfen konuya tam hakim olmadan yargılamayın.Yandaş medyanın yazdıklarını okuyun ama kendinize bilgi olarak empoze etmeyin.Çünkü haksız yargılama yapıyorsunuz.
SAYGILARIMLA...

Pamukoglu yukseliyor mu?

Yukaridaki yorumlar Pamukoglu'nun bazi cevrelerce bayagi onaylandigi kanisini veriyor. Arkadaslar ulkemiz askerlerle idare edile edile bu durumlara geldi. TSK'ne saygim ve guvenim sonsuzdur ama orduyu idare baska, ulkeyi idare ise bambaskadir.Ulkenin idaresi basta ekonomiyi duzenlemekle baslar. Yani Basbakan ve arkadaslarinin ekonomiden yeterince anlamalari sarttir. Bunun yaninda, siyasetin ne demek oldugunu hazmetmis, kendilerini degil, milleti dusunerek, temkinli ve isabetli kararlari alip, yururluge sokabilme yetenegine mukemmelen sahip olmalari gerekir. Bir diger konu dis siyasette asla taviz vermeden, basarili olmak ve bunun icinde en az iki yabanci dili ana dilleri gibi konusabilmektir. Kurt sorunu vardir ve bunun mutlaka cozumlenmesi gerekmektedir. Sayet cozumlenmezse bolunmeler baslayabilir. Maalesef bugune kadar buna ehemmiyet verilmemistir. Gerek iktidar, gerekse muhalefet mensuplari ana sorunlarimiza dikkatle egilmedikleri gibi Kurt sorununu da ele almakta cok gec kalmislardir. Demem O ki Pamukoglu Pasa buyuk konusmayip ta guvenilebilinecek muhalefet partileri ile uzlasmaya gidip, tek basina parti kurma islemine son verdigi taktirde belki daha basarili olabilir.

Bölücülük mü yoksa cahillik mi?

MF Dünya Bankası programları durdurulacak.
- YÖK kaldırılacak,
- AB ile ilişkiler dondurulacak,
- İdam geri getirilecek ve bölücü başı ile yönetim kadrosu tekrar yargılanacak,
- Özel üniversiteler yaşamlarına devam edecek, Devlet üniversiteleri parasız olacak,
- Tarım ve hayvancılığa özel önem verilecek,
- Askerlik sisteminin yeniden yapılandırılacak,
- Profesyonel askerlik sistemi ile 200 bin kişilik bir ordu kurulacak,
- Türk yargısı tamamen bağımsız hale gelecek,
- Deniz Feneri tekrar yargılanacak,
- Milletvekili dokunulmazlıkları kalkacak,
- Yolsuzlukların önüne geçmek için ticari sır ve banka sırrı gibi konular halledilecek,
- İşçilerde olduğu gibi memurlarda siyasi parti üyesi olabilecek,
- Türk askerine Kuzey Irak`ta çuval geçirenler yargılanacak.

Yukarıdaki satırlar AYANDON adlı şahsın satırlarından alınmıştır.Partinin programı gerçekten bu ise tek kelime ile MUHTEŞEM.Ancak biraz fazla HAYALCİ.Ben de bir MİLLİYETÇİ'yim.Ancak Milliyetçiyim diyerek de bugüne kadar hiç bir partinin ne propagandasını yaptım,ne de üye oldum.Yazılı olan parti programı,yazılanlar itibari ile parti propagandasından daha çok,bu ülkede yaşayan ve aklı başında olan her insanın isteyeceği şeyleri andırıyor.Paşa'ma saygım sonsuz.En azından bu saygıyı yaptıklarından (Askerliği döneminde) dolayı duyuyorum.Ancak bende Siyasete atılmakta ACELE ETTİĞİNE inananlardanım.Benim daha çok merak ettiğim konu PAŞA'mın verdiği vaatlerden çok,arkasında kimler olduğudur.Arkasında birileri muhakkak vardır da var olmasına,acaba bu şahıslar madem bu kadar güzel fikirler üretebiliyorlar da,bugüne kadar akılları nerede idi acaba? İyice bunalmamızı,işsizlikten ve parasızlıktan milletin sokaklarda birbirlerini soymalarını mı beklediler? Her şey bir yana,bu PASTA (TÜRKİYE) çok tatlı.Adama kolay,kolay yedirmezler bu PASTA'yı.Hele de böylesine tek başına.Saygılar....Murat BAHADIR

BAŞI DİK DEVLET ONURLU MİLLET!!

Bu zamana kadar yazilan bütün yorumlari okudum. Dikkatimi ceken bisey var özellikle de bu parti programinda yazan unsurlar. Tahmin ederim ki bu yorumlari yapanlar icinde yasca en kucugunuzum ve yurt disinda universite ogrencisiyim.Hepinizin saygilariniza siginarak sunlari soylemek istiyorum, bazi arkadaslar bu parti programinda yazan unsurlari hayal urunu olarak tanimlamislar bu yazilan parti unsurlarinin bircogu yasadigim avusturyada mevcut!! ve biz millet olarak bunlari neden yapamayalim?? bunlarin olmamasi icin hicbir engel yok, halkimiza yillarca ab, imf, amerika gibi siyasi dayatmalar sonucu sindirdiler..biz millet olarak neden bunlari yapamayalim?? ayrica ulu onder ataturkun 19 mayista baslatmis oldugu (milli mucadele) kurtulus doneminde sartlar neydi ve simdi nasil? bence o donemlerde daha kotuydu fakat su vardi halki kandiran ve oyalayan bir siyasi anlayis deil, gercekten halki ve vatani icin birseyler yapmak isteyen (ataturk ve silah arkadaslari) bir zihniyet" peki simdiye donersek neden bu bahsedilen unsurlar yapilamaz ataturk ve osman pamukoglunda gordugum 2 onemli ozellik var birincisi ikisininde manda ve himayeye karsi olusu ve cesur olmalari , sn. osman pasanin liderlik yonu bu zamana kadar hicbir turkiye cumhuriyeti basbakaninda gorulmemistir cunku kendisinde halkimizi saha kaldiricak bir cesaret ve kararlilik vardir,turk ulusunda gerekli her turlu imkan,kaynak,meziyet, vatan sevgisi vardir tek sey yoktur o da guclu bir siyasi irade!!! ayrica yine hepiniz bilirsiniz ki kendisi kuleli askeri lisesi mezunu olup ekonomi, dis siyaset, harp tarihi, (üstün birlik yetistirme gibi digerlerinden farkli olarak tsk da 5 nisana sahip tek generaldir), yabanci dil...(siyasi lider olamaz tezini savunanlara) peki size simdi sormak istiyorum gercekten vatanini seven ve vatan ugruna guneydoguda terörist kovalayan bir insani neden turkiye cumhuriyeti bagrina basmiyor ve lider kabul etmiyor? bundan onceki hukumetler gibi halka yalan mi soylesin ya da yolsuzluga mi karissin, tertemiz gecmise sahip bir insan olarak kendisini vatan haini, bolucu gibi yakisiksiz ithamlarda bulunmak dogru mudur sizce? bir insan vatani icin daha ne yapabilir ki? hepinize tesekkur ederim viyanadan saygilar ata yasar.

Doğru Demiştir PamukoğLu

Doğru Demiştir PamukoğLu Canakkalede 900 Kurt oLmustur 545 ßunların GaziAntepLidir Geri kaLan yaklasık 400 Kişi Kurt Zaza Araptır.

GercekLeride mi soyLemıyeLım Pamukoğlu Kurt haLkını dısLamak ıcın soyLememıstır bunu ßunları barıs kelımesını ağızlarından dusurmeyen ancak barıs ıle alakası olmayan kısılere soylemıstır.

Guneydoğu Anadolu BoLgesınde yıLlarca Kurt Vatandasları ıle zaman gecırmıstır Sayın PamukoğLu ve ßu sure Icerısınde Kurduğu ıLıskıler Abı kardesLıktır.Bunları ßıLmeyen bır ınsanın cıkıp bunları yazması bızı sadece GuLdurur.ßırı hakkında yorum yaparken o kısıyı ıyı tanımak lazım malesef Sadece "yazmak" için yazıyor olmak ne gazetecilik nede köşe yazarlığıdır.

Saygılarımla

PEHHHHHHHHHHH

pamukoğlu atmış sevgili bir arkadaşımız fırlatmış.yüzbinlerce insanın şehit olduğu bir savaşta 900 kürt şehit olmuştur diyecek kadar geri bir zihniyete sahip olan insanların burada yorum yapması çok salakça bir davranıştır. Türk,Kürt,Arap,Zaza,Çerkes,Azeri,Laz vb...bu ülkede bugün çoğunlukta yaşayan ne kadar etnik yapı varsa hepsi çanakkalede şehit vermiştir.Bunu sayılarla sınırlamak aklı selim sahibi insanların yapacağı bir iş değildir.hele ki hiç kürt yoktu demek....ne kadar türk varsa o kadar kürt vardı o kadar azeri vardı o kadar arap kökenli vatandaşlarımız vardı.bu ülkenin mimarı T.C VATANDAŞLARIDIR.

Osman Pamukoğlu'nun yaptığını yapamassınız siz.

Efendiler Hatırlatırım sizlere 1 ermeni öldü hepiniz ermeni oldunuz.Bırakın bu politik konuşmaları Kaçtani insan var aranızda dağa cıkıp vatan için savaşan adam.Bu ülkede medya bitmiş.Medya atıp tutuyor sizlerde ya ermeni olursunuz yada kürt.Türk olan yoktur aranızda.Şimdi de arap oldunuz çok iyi biliyorum.Gündemde o var çünkü.yazık...

Sana cevap vermeye bile

Sana cevap vermeye bile değmez çok boş kouşmuşsun birader fındık kadar aklın yok

Hayatımda gördüğüm boş

Hayatımda gördüğüm boş konuşan insanlardan birtanesi osman pamukoğlu denen kişidir. Boş adamdan dolu bir kelime beklemek doğru değil o nedenle ben çok görmüyorum

Osman Pashaya halal

Osman Pamukoglu Turkiyeni en guclu devlet yapa bilir. Ben Azerbaycandan onu izliyorum. Boyle insanlar dunyaya yuzyilda bir gelir!

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.