Cambaza Bak!!!

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

Bana göre başbakan Erdoğan, siyaset gündemini “ustalıkla” kendi istediği aksa doğru değiştirmekte…

Türkiye’nin önünde çözümlenmesi gereken acil sorunları var. Fakat, ülkemizde gündem o kadar hızlı değişmekte ki, bir sorunun geldiği noktayı veya ihtiva ettiği müktesebatı anlayabilmek zor oluyor…

Biliyorsunuz, Sayın Erdoğan, Taksim Gezi Parkı eylemleri alevlendiğinde ve neredeyse tüm Türkiye’ye yayıldığında, bunun “Faiz Lobisinin” işi olduğunu ileri sürmüştü… Faiz lobisinin vatandaşların iliğine kadar sömürdüğünden dem vurmuştu…

Şimdi, başbakan Recep Tayyip Erdoğan, en son olarak da, şehit aileleriyle beraber olduğu iftar yemeğinde ailelere “kredi kartı” kullanmayın tavsiyesinde bulundu…

Ülkemizi yabancı sermayenin boyundurluğuna sokan kimler acaba? Benzinin litresi 5 TL’yi geçmiş durumda. Okuduğum ekonomi haberlerine göre, Mısır’daki çalkantılı durumun devam etmesi halinde; ülkemizin ithalat giderlerinin artışına paralel olarak, cari açığı da artacak ve bundan enflasyonist ortam da etkilenecek.

100 TL’lik bir benzinin 65 TL’si ÖTV ile KDV’sine gitmekte. Dünyanın en pahalı benzinini kullanan ülkelerden birisiyiz. Ülkemizde ekonomi yandaş ve cilalı basın tarafından aksettirildiği gibi “tıkırında” değil. Tarımsal faaliyetlerde gerileme olduğu; kırsal kesim nüfusunun giderek azaldığı ve akabinde tarımcılığın zayıfladığı okuduğum ekonomi haberlerinde ifade edilmekte.

PKK terör örgütünün gerçekleştirilen “çözüm sürecinden” dolayı pervasızlığı artmakta. Diyarbakır-Lice kırsalında mezarlık inşaatının yapılması ve PKK militanlarının ellerinde silah bellerinde bomba ile, mezarlığa giden insanlara eşlik etmesi düşündürücüdür…

Mısır’da yaşanan askerî darbenin bölgeye ne getireceği henüz belli değil. Demokratikleşme sağlanabilecek mi? Tekrar serbest seçimler yapılarak yönetim sivillere teslim edilecek mi? Bu bölgede bir istikrar sağlanacak mı? Yoksa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında artan yoğunlukta bir İslamî yöneliş mi yaşanacak? Laiklik ve demokratik hukuk devleti akıllarının verildiği bu bölgelere sulh ve refah gelemeyecek mi?

İşin ilginç yanı…

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu ülkelerine “liderlik” yapmaya çalışırken, onlara Türkiye tecrübesini örnek gösterirken, laiklikten korkmamaları gerektiğini salık verirken…

Ülkemizde demokratik standart hızla düşmekte. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde PKK militanları ellerinde silahlarla gezebilirken, Taksim Gezi Parkı direnişine katılmış gençlerin evlerine baskın yapılmakta ve bu gençler gözaltına alınarak, bir baskı ortamının oluşmasına neden olunmakta.

Bir başka mesele de…

Yeni anayasanın yapılıp-yapılamayacağı?

Aslında, bu husus, artık bir muamma durumuna dönüşmüştür.

Başbakan Erdoğan, uzlaşılan 48 maddenin hızla parlamentoya getirilerek geçirilmesini teklif etti.

Sanırım, muhalefet partileri, bu önerinin yeterince samimiyet taşıdığına kani olmadıklarından, gerekli karşı bildirimi de yapmadılar.

Gerçi, insan düşünmüyor da değil?

Neyi? Meclis içinde cereyan eden gayriahlâkî bir dil ve üslûpla, yeni bir anayasa nasıl yapılacak? Her şeyden önce ve partilerden ziyade, bu milletin bir “kırmızıçizgisi/çizgileri” olacaktır. Meclis çatısı altında yer alan partiler, nasıl olup da uzlaşarak, yeni anayasayı milletimizin hassasiyetlerini göz ardı etmeden yapabileceklerdir? Şuanki meclis kompozisyonuyla yeni anayasa yapmak zor gibi görünüyor. Elbette, yeni bir anayasa yapmak, ülkemizde yaşadığımız eşitsizlikleri, adaletsizlikleri, olumsuzlukları bertaraf edecektir. Ülkemizdeki demokratik siyasetin önünü açacak bir anayasa dilinin ve yazımının meclis çatısı altında oluşturulabilmesi, bir kere politikacıların seçmenlerine seçimden önce verdikleri bir vaattir de…

Yeni anayasa yazımında dikkat edilmesi gereken husus, toplumun kutuplaştırılmaması olacaktır. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan gibi kutsalların tartışmaya açılarak, zaten varolan tansiyon ve yarılmaların tazyiki daha da arttırılmamalıdır.

Velhasıl-ı kelam, ülkemizde çözümlenmesi aciliyet arz eden meseleler var iken, bizler sürekli farklı şeylere odaklanmaktayız…

 

Erhan SALMAN

erhan.salman@politikadergisi.com  

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.