Demokratikleşme Bunları Unutturdu

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

TÜRK-İŞ, her ay düzenli olarak “Yoksulluk” ve “Açlık” sınırlarını yayınlar…

 

 

 

TÜRK-İŞ Eylül 2013 çalışmasına göre;

 

AÇLIK SINIRI: 1.032 TL…

YOKSULLUK SINIRI: 3.361 TL…

 

TUİK’in Haziran 2013 rakamlarına göre; işsiz sayısı, 2013 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 299 bin kişi artarak, 2.525.000 kişiye ulaşmış…

İşsizlik oranı da, 0,8 puanlık artış ile, %8,8 seviyesinde gerçekleşmiş. Genç nüfusta işsizlik oranı, %17,1 olarak tezahür etmiş…

İstihdam oranı, %47,4, işgücüne katılma oranı da, %51,9 olarak gerçekleşmiş…

Haziran 2013 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışan oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,6 puan azalarak, %37,8 olarak gerçekleşmiş.

 

TUİK’in 2012 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması verilerine göre…

Hane halkı elde ettikleri gelirlere göre %20’lik dilimlere ayrılmaktadır. İlk %20’lik dilimde yer alan grup, en az gelire sahip olmakla birlikte, son %20’lik dilimde yer alan grup ise, en fazla gelire sahip olan dilimi oluşturmaktadır.

Yüzde 20’lik gruplarda en yüksek gelire sahip son gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay %46,6 iken, en düşük gelire sahip gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay, %5,9 olmuş.

Son yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, ilk yüzde 20’lik gruba göre 8 kat fazla gerçekleşmiş.

Türkiye’de hanehalkı başına düşen ortalama yıllık kullanabilir gelir 26.577 TL iken, ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelir ise, 11.859 TL olarak hesaplanmış…

Nüfusun %16,3’ü, yoksulluk sınırının altında yaşıyormuş…

Sürekli yoksulluk riski altında bulunanların oranı da, %16 olarak ölçülmüş…

 

Demokratikleşme paketi açıklanacakmış…

Çözüm sürecinin akıbeti ne olacakmış…

Bunların yanında yukarıdaki değerlerin aksettirildiği yazı, ancak fasa fiso bir yazı olabilir…

Kısacası, gereksiz şeylerle vaktinizi çaldım!

 

 

Erhan SALMAN

erhan.salman@politikadergisi.com

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.