İsrail'in Kayıp Kavmi

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF
Yazar: 
Koray KAMACI
Yazının Yazıldığı Tarih: 
01.10.2013

Evet, sevgili dostlar İsrail’in kayıp kavmi hakkında çok çeşitli iddialar vardır lakin bunların en kuvvetlisi Irak’ın kuzeyindeki Kürtlerle ilgili olandır. Bugün baktığımızda İsrail’de iki yüz bin civarında Yahudi Kürt yaşamaktadır. Tarihsel olarak Kürt görünümlü dönme Yahudilerin geçmişi, İsrailoğulları’nın kayıp oniki kabilesi döneminden günümüze dayanmaktadır. Kürtler ile Yahudilerin tarihsel bağları Med İmparatorluğu ve M.S. 60 yıllarındaki Adiabene krallığı dönemine dayanmaktadır. Bugün Barzaniler tarafından kurulması beklenen Devlet, bundan 2000 yıl önce bu topraklarda kurulmuştu. Halkı Kürt, yöneticileri Yahudi olan Adiabene krallığının planları bugünde Barzaniler ile hayata geçirilmek istenmektedir.

Kuzey Irak ve Mezopotamya bölgeleri içindeki Kürt Yahudileri, hakkındaki ilk resmi bilgileri (1160-1173)’de İspanya’dan yola çıkan, seyyah Haham Benjamin Tudela vermiştir. Haham Tudela, Erbil, Musul, Zagros’daki Kürt Yahudilerinin dillerini Kürtçe, Aramice ve İbranice olarak kaydetmiştir. Kuzey Irak’ın Zagros bölgesindeki 50.000 Kürt Yahudisini ve 100 sinagogu ayrıntılı bir şekilde not etmiştir. Tudela, o dönem Mesihlik iddiasında bulunan Kürt Yahudi’si “David Alroy” ile tanışmıştır.

Ayrıca başka bir bilgiye göre de bunlardan bir kısmının Suriye’nin Kuzeyinde Gozan (Tel Halaf) yakınlarında Habur Vadisi'nde Halah adında bilinmeyen bir başka kente yerleştirildikleri yazar. Sürgünlerden geri kalanı Asur'un doğusundaki Med Ülkesi'ne gönderilmişti. Büyük bir olasılıkla hepsi birkaç kuşak içinde yerli halk arasında erimişlerdir.

Ancak bir istisna vardır. Sürgün zamanında kullanılan dile yakın bir tür neo-Aramice konuşan Irak’ın Kuzey Yahudilerinin bir kısmı 20. yüzyılın ilk yarısında modern İsrail devletine göçmüşlerdir. Diğer Kürt Yahudiler de İran ve Türkiye'den gelmişler ve şu anda İsrail'de iki yüz bin kişilik bir grup oluşturmaktadırlar. Bunların dilleri, geldikleri bölge, Irak’ın Kuzeyi Suriye’nin Kuzeyi ve Türkiye'nin doğusudur. Gelenekleri bunlardan bazılarının Asur sürgünlerinin halefleri olduklarını inandırıcı bir biçimde ortaya koymaktadır.

Özellikle bu hususta Irak’ın Kuzeyinde ki Barzani aşiretine dikkat etmek lazımdır. O dönem Irak’ın Kuzeyinde bir tek Barzani aşireti olduğu Osmanlı kayıtlarında görülmektedir. Yahudiler yaşadıkları yerleri soyisim olarak alırlar. Fakat burada ilginç olan husus Haham Barzani’nin de Kürt görünümlü Yahudilerden olmasıdır. Kürtçe ve Aramice konuşan bu ailenin, bugünkü Barzani aşiretinden olduğunu, kendiside Kuzey Iraklı (Zaho) Kürt Yahudi’si Amerikalı Prof.Dr. Yona Sabar, Yahudi Barzani ailesinin kurucusunun 16. yüzyılda yaşayan Haham Samuel Barzani olduğunu belirterek, ailenin sonraki yüzyıllarda Musul, Kerkük ve Erbil yöresinde etkili olduğunu söylemişti. Fakat kamuoyundan gelen tepkiler neticesinde geri adım atmak zorunda kaldı. Bu dikkate değer bir unsurdur. Barzani ailesinin geçmişi hakkında gayet önemli bir anektoddur. Kürt Yahudileri Tarihten bu yana soylarını korumuşlardır. Bu soy dinleri itibariyle önem arz etmektedir. Ayrıca yine kaynaklar ışığında baktığımızda, İdris Bitlis-i’nin (1452-1520) Selim Şahnamesini, İngilizceye çeviren araştırmacı Mehrdad R. Izady’nin belirttiğine göre Bitlisi, o dönem Irak’ın Kuzeyinde Barzani aşiretinin var olduğunu bildirmektedir. Irak’ın Kuzeyinde Yahudi kökenli tek bir Barzani Ailesi’nin olup olmadığına dair ipuçlarını Bitlisi’nin Şahnamesi çözecektir. Kitabın orijinalinin telif hakları ABD’li Mazda Publishers şirketi tarafından saklanmaktadır. Bu yüzden içindeki bilgilerde sınırlıdır.

Bu konu hakkında yazılacak çok husus var ancak yazıyı şu şekilde bitirmek yerinde olacaktır... Birinci Körfez savaşının ardından, Türkiye’ye zorla gönderilen beş yüz bin Peşmergenin içerisinden seçilen (Kürt görünümlü Yahudi) bir grup ABD’ye ve İsrail’e götürüldü ve de o grup Türkiye’de CIA Peşmergesi olarak duyuldu ve konuşuldu. Daha sonra bu grup aradan geçen 15 yıl içerisinde eğitildi, donanım ve birikim sahibi oldu ve bugün Irak’ın Kuzeyinde bir Devletin temellerini atmak üzere tekrardan geri dönmüş durumdalar. Türkiye’de de bu gruba açıktan destek veren Kripto Yahudiler bulunmaktadır. Bunlar artık son zamanlarda iyice aktif duruma gelmişlerdir. Devlet, içindeki bu Kripto Yahudileri temizlemeden hem Türkiye’de hem Suriye’nin Kuzeyinde hem de Irak’ın Kuzeyinde yanlış bir politika izlemeye devam ederek Türkiye’yi büyük bir çıkmaza sokacaktır. Büyük Ortadoğu Projesinin en önemli ayağı olan sözde Kürt görünümlü Büyük İsrail Devleti’nin kurulmasına karşı mutlaka geç olmadan önlem alınmalıdır.

Ve son söz: ‘’ Düşmanların en büyüğü, düşmanlığını gizleyendir.’’

 

Koray KAMACI

iletisim@politikadergisi.com

 

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.