Militan İslamcılık

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

Bütün dinler ve özellikle İslamiyet; barış, huzur, güven, adalet, hoşgörü’yü esas alır.
Müslüman kesimi kışkırtan yazılarıyla nefret ve kin kusan siyasetçi, gazeteci, akademisyen, sivil toplum örgütü mensupları; barış, huzur, güven, adalet, hoşgörüden bahsediyor mu?
 
Militan İslamcıların istekleri; tarih boyunca hep aynı olmuştur. İktidar, güç, servet, şöhret için herşey mubahtır anlayışı Militan İslamcıların en önemli özelliğidir.
 
Militan Siyasal İslamcıların istekleri:
- Bilim, sanat, teknoloji, felsefe, mantık yerine dogmalara dayalı hurafeler ve mitolojiler düşünceyi ve yaşamı şekillendirsin.


- Diğer Dinî inançlar ve hükümler vicdanlara hapsedilsin, hayata uygulanmasın.
- Müslüman olmayanlara karışılsın, özgürlükler, adalet, hoşgörü konuşulmasın.
- Herkes için hak, hukuk, adalet, eşitlik konuşulmasın, İslam alimlerinin görüşleri konuşulsun.
- Laik ve seküler devlet olmasın, herkes dindar olsun.
- Her kadın kız çocuk başlarını örtsün, ama bedenini istediği gibi giyinsin.
- Müslümanlar istediği gibi giyinebilsin ama diğerleri kendi tercihlerine uygun giyinemesin.
- Çocuklara ve genç nesillere bilim, fen, edebiyat, sanat yerine din eğitimi verilsin.
- Halk, yüzyıllar öncesi yazılmış, kitapları, evrakı, mezar taşlarını okuyarak aydınlatılsın.
- İslam dini diye Arap kültürü verilsin.
- Halk disiplinli tek bir toplum olmasın,  parçalanmış, bölünmüş, birbirinden kopuk olsun.
- Her konuda dernek kurulsun ama dinî dernekler özel statüde olsun.
- Dinciler inançları doğrultusunda propaganda yapabilsinler ama vatanseverler yapamasın.
- Tarikatler, cemaatler localarında ayin yapabilsinler ama diğerleri gösteri bile yapamasın.
- Rejim İslamcı boyasına boyanabilsin ama çağdaşlık boyasına boyanamasın.
- Bütün vatandaşlar hür ve eşit olsunlar ama uygulamada dinciler daha özgür olsun.
- Devlet ve idare; dincilerin istediği gibi olsun, farklı kesimlerin istediği gibi olmasın.
- Müslümanlar; Kuranı anlayamaz o halde İslam alimlerinin kitaplarından İslam’ı öğrensinler. - Kur'an yerine İslam alimlerinin, tarikat şeyhlerinin, cemaat önderlerinin peşinde gitsinler.
- İktidar için farklı İslamcı grupların katli uygundur
- İktidar için haçlılarla, Siyonistlerle ittifak yapılabilir.
- İktidarı korumak ve iktidarda kalmak için haçlılarla kan vahşet yıkım yapılabilir.
Militan İslamcıların istekleri bunlar.
 
Bir Müslüman ülkede; Militan İslamcılar çoğunlukta mıdır, azınlıkta mıdır? Onlar azınlıktadır. Onların çoğunluktaki Müslüman halka, insan haklarına aykırı olarak baskı yapmaya hiçbir hakları yoktur. Bunlar mı halkı medeni yapacaklar? Bu gerekçe hezeyandır.
 
Özgürlükler ve İnsan hakları ile ilgili bütün uluslararası beyanname, sözleşme ve diğer metinlerde insanın temel hakları ve özgürlükleri garanti altına alınmaktadır.
 
Militan İslamcılar; Müslüman çoğunluğu baskı altında tutmak, onları ezmek, haklarını ve hürriyetlerini ayaklar altına almak için Arapçı İslamcı ideolojiyi bir tabu ve heyulâ olarak kullanıyor.
 
Hiçbir ideoloji, özgürlüklerin, din hürriyetinin üzerinde olamaz.
 
Militan İslamcıların ideolojisi; batıldır ve Müslümanlar böyle batıl çağdışı bir ideolojiyi benimsemeye zorlanamaz.
 
Siyasal, radikal İslamcılık; peygamberin ölümünden sonra çıkartılmış, İslam'a taban tabana zıt bir ideolojidir. Müslümanlar bu konuda da aydınlatılmalıdır.
 
Çağdaş bir devlette; özgürlüklere, hukuka, hukukun evrensel ilkelerine aykırı herhangi bir ideolojiye izin verilmez. Demokrasilerde insan haklarına saygı ve bağlılık olur.
 
Arapçı Militan İslamcılık ideolojisini bir din gibi benimseyenler, kanın vahşetin huzursuzluğun kaynağı olmuşlardır.
 
İslam peygamberi emanet olarak Kur’an’ı bırakmıştır. Kur’an İlahi mesaj ise Müslümanların Kur’an’a odaklanmaları ve aydınlanmaları gerekir. Militan İslamcılar; Kur’an’ı, peygamberi çıkarları için istismar etmektedirler.
Militan İslamcılığın; bilinmesi, anlaşılması ve Müslümanlara anlatılması gerekir.
 
Günün Sözü: Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlılık korkudan kurtarır.

 

Nurullah AYDIN

nurullah.aydin@politikadergisi.com

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.