Kadın Partisi Girişimi

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

Ka-Der Kadıköy Şube Başkanlığı döneminden tanıdığım, son iki senedir ise Kadın Partisi Girişimi Başkanlığını yürüten sayın Benal Yazgan geçen hafta beni Girişim Merkezi’ne davet etti. Kadın Partisi Girişimi’nin kuruluş amacı, izleyeceği yol ve siyasi hedefinden bahsetti. Amaçları net ve zihinleri berrak geldi.

Bana da yorumsuz bir biçimde partileşme yolunda olan bu Girişimi kamu ile paylaşmak kaldı.

 

Benal Yazgan’ın kaleminden Kadın Partisi Girişimi (www.kadinpartisigirisimi.org)

 

Partileşmek üzere kurulan  bu Girişim’in amacı, hiç bir biçimde bir cinsiyet ayrımcılığı mücadelesi değildir. Bu Girişim, kadınlar ve gençlerle  birlikte bir değişim hareketidir. Gittikçe sertleşen, sevgiden hoşgörüden, ülke sorunlarından uzaklaşıp kişiselleştirilerek yapılan, toplumun temel sorunlarını görmezden gelen siyasetin yanlış olduğunu ve artık geldiğimiz noktada kadınların ve gençlerin siyasete ağırlıklarını koymalarının her zamankinden çok daha acil ve zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Kadın Partisi Girişimi, Türkiye’nin kronik politik rant düzeninin  değişmesi , özgürlükçü , kadınların ve gençlerin ekonomik, toplumsal ve siyasal hayatın saygın üyeleri haline gelmelerini talep eder. Bunları yaparken de yenilikçi değişimci bir çizgiyi benimser, radikal ve cesurdur. Ülkemizde siyasetin  tüm farklı renklerini demokrasinin içinde kabul etmek ve hangi köken  ve inanıştan olursa olsun tüm yurtaşların barış içinde eşitçe yaşayabileceği bir ülke yaratmak Kadın Partisi Girişimi’nin en önemli hedeflerinden biridir.

 

Kadın Partisi Girişimi politikalarını kısaca  şu ana başlıklar oluşturur:

 

-Kadın Partisi Girişimi, kadınlar  ve erkekler arasında “Statü ve Sonuçlarda”  eşitliği sağlayan Parite sistemini savunur.

 

-Şiddetsiz, güleryüzlü, radikal, mütevazi, tüm toplumu kucaklayan, cezalandırıcı değil çözüm geliştirici,  gönüllülüğe dayalı politika yapar.

 

-Ülkemizde yaşayan herkesi tüm farklı renkleriyle birlikte kabul eder  ve hangi kökten ve inanıştan olursa olsun  daha adil, daha eşitlikçi, daha özgür,  daha demokrat ve daha müreffeh yaşamalari için siyaset yapar.

 

-İnsan hakları ve düşünce özgürlüğünü vazgeçilmez bir zemin olarak kabul eder.

 

-Kadın Partisi Girişimi  siyasi yelpazede özgürlükçü, eşitlikçi kendisinin merkez olarak tanımladığı kendine özgü bir yere sahiptir, diğer hiç bir partiye  benzemez. Klasik parti yapılarına  göre hareket etmeyi kabul etmez, yenilikleri denemek ve uygulamaktan yanadır.

 

-Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı, şiddet, cinsel taciz ve onur kırıcı  davranışları besleyen toplumsal zihniyet değişikliğini yaratacak farkındalıklar  üzerine poliitikalar üretir.

 

-Kadın Partisi Girişimi, kadın ve erkeklerin her konuda eşit hale gelmesi için mücadele eder.  Kadın hareketini, politik kökenlerinden birisi olarak görür. Bu nedenle bireysel yasal haktan hareket eden sosyal güvenlik sistemleri için mücadele eder. Haksızlığın giderilmesi için uygulanacak pozitif ayrımcılıktan yanadır.  

-Kadın Partisi Girişimi salt kadınlar ve gençlerin sorunları değil tüm ülke  sorunlarına  müdahil olmaları bakımından ülkemizde belki de dünyada tek olan  bir  siyasi  oluşumdur.

 

-Kadınlar için “Laiklik” konusunun  çok önemli olduğunun altını çizer.

 

-Herkesin, din veya mezheplerini özgürce açıklayabilmesini savunur ve devletin din eğitiminden, dini etkinliklerin finansmanından ve uygulamasından çekilmesini talep eder.

 

-Toplumdaki her türlü ayrımcılık, adaletsizlik, yoksulluk, yoksunluk ve hukuksuzluklarla mücadele eder.

 

-Herkesin bireysel gelişmişliğe  ve toplumsal yaşama katılabilmesi için gereksinim  duyduğu temel eğitimin ücretsiz ve kesintisiz 12 yıl olarak sağlanmasını savunur.

 

-Kadın Partisi Girişimi, eğitimde birlikten yanadır,  eğitimde fırsat eşitliği taraftarıdır ve her türlü elitist dışlamaya karşıdır.

 

-Kadın Partisi Girişimi mevcut eğitim  sisteminin terk edilmesi ve yerine  çocukların ideallerine ve kabiliyetlerine uygun okul sisteminin yerleştirilmesi için  uğraş verir.

 

-Kadın Partisi Girişimi, çocuk yuvasından, yaşam boyu süreç olarak  öğrenime kadar   bütün kurumsal, maddî  ve kültürel çerçeve şartları,  herkesin kendi  beceri ve  yeteneklerini geliştirebilecek ve kullanabilecek bir biçimde şekillendirilmesini talep  eder.

 

-Kadın Partisi   Girişimi,  küçük çocuk eğitimine, ücretsiz çocuk yuvalarına ve tam gün   çocuk yuvalarının öğrenim standartlarına daha fazla yatırım talep eder. Bunlar çocukların özellikle kız çocuklarının,  okula başlamadan, törelerden bağımsız eşit öğrenim koşullarını elde etmelerini güvence altına almalıdırlar.

 

-Tarımda çalışan kadın ve çocukların temel sorunları için mücadele eder.

 

-Ekoloji, çevre hakkı, doğal yaşam, sulak alanlar, kıyılar, ormanlar ve hayvan haklarında evrensel standartları kabul eder.

 

-Enerji (ülkenin enerji politikaları, nükleer karşıtlığı, yenilenebilir enerji, büyük barajlara ve termik  santrallara karşı mücadele, petrole alternatifler, enerji verimliliği) konusunda Ar-Ge çalışmalarına destek verir.

 

-Kadın Partisi Girişimi  yüzde yüz yerli  bir siyasi oluşumdur. Asla kopyaci değildir ve  kendi ülkesi icin her seyi göze alır (ülkeye hizmet dışında bir amacı yoktur).

 

-Türkiye’de de, insanların daha barışçıl, daha adil, daha ekolojik ve daha sosyal, birlikte yaşamalarını isteyen herkes, yeni partinin oluşumuna omuz vererek katılmaya  davetlidir.

 

 

Doç. Dr. Gamze Güngörmüş KONA

 

gamze.kona@politikadergisi.com


 

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.