Atatürkçülük Başka; Kemalizm Başkadır...

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

Başbakan arada bir der ya : "Bu CAHAPE (doğrusu cehepe) ne kokar, ne bulaşır, pısırıktır." diye, bak bunda haklıdır.

Başbakanın aslında bilmeden eleştirdiği  İnönü Atatürkçülüğü'dür... (Liberallerin de Kemalizm diye eleştirdikleri gene İnönü Atatürkçülüğüdür de haberleri yok ) İnönü kişiliği gereği, "çok garantici, bu yüzden atılgan değil; pısırıktır." Anadolu'ya geçmek için bile üç kez gidip gelmiş, havayı koklamış, neredeyse Anadolu savaşına en son katılan olmuştur.

Kendisi de bizzat der : "Mustafa Kemal bir işte % 10 başarı görse o işe girerdi; ben % 10 başarısızlık görsem girmezdim. "

Mustafa Kemal'le İnönü; Kemalizm ile İnönü Atatürkçüğü farkını bundan daha iyi anlatan bir söz bulunamaz...

Bu nedenle İnönü yetiştirmesi aydın ve siyasetçiler başbakanın da dediği gibi ne kokar, ne bulaşırlar, öylesine garanticidirler. İnönü yetiştirmesi herkesin de SOLCU sandığı Rahmetli Ecevit, buna en iyi örnektir. İkinci örnek de elbet Ecevit yetiştirmesi Baykal... Neyse, derdim bu değil...

Derdim :

"Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ne zaman ATATÜRK; Kemalizm'in ne zaman ATATÜRKÇÜLÜK yapıldığı"...

(Sayın okur, biliyorsunuz Mustafa Kemal bütün devrimlerini ATATÜRK soyadı almadan önce gerçekleştirmiştir... O devrimler ATATÜRK DEVRİMLERİ deği; MUSTAFA KEMAL DEVRİMLERİ dir)

Sayın okur, 1934'te soyadı kanunu çıkınca Mustafa Kemal kendisine "ÖZ" soyadını almak ister. Ama meclis ona "ATATÜRK" soyadını uygun görür; o da kabul eder.

Mustafa Kemal yaşarken (1938'e kadar) durum bu.

O yaşarken kimse ona "ATATÜRK" diye hitap etmez. O GAZİ'dir,o KEMAL PAŞA'dir, o GAZİ PAŞA'dır, o MUSTAFA KEMAL'dir hep... (Bu arada Mustafa Kemal kendisine "ATAM" denilmesine çok kızarmış, aklınızda olsun sayın okurlar)

Ta ki 1938 yılında yapılan CHP olağanüstü kurultayına kadar... (CHP tarihinde iki kurultay önemlidir, biri 1935 kurultayı biri de 1938 olağanüstü kurultay) 1938 CHP olağanüstü kurultayında İnönü "MİLLİ ŞEF" , "ÖLÜNCEYE DEK LİDER" seçilir. Kurultay sözcüsü kimdir bilir misiniz? A. MENDERES... İnönü’nün "milli şefliğini" ve "ölünceye dek liderliğini" kurultaya o duyurur.)

Bu arada Mustafa Kemal'e de "ULU ÖNDER" sıfatı uygun görülür. Biliyorsunuz "HEİL HİTLER" ile aynı anlamdadır bu söz. (Bazıları uluorta kullanıyorlar da, akıllarında olsun ) CHP, Mustafa Kemal'in partisi olmaktan hepten çıkar... (1935 kongresinde tohumları atılmıştır zaten)

İşte bu 1938 Olağanüstü CHP kurultayından sonra durum değişir. Mustafa Kemal adının yerini ATATÜRK, Kemalizm'in yerini ATATÜRKÇÜLÜK almaya başlar...

Bazı liberallerin bana "Ufuk Hoca, sen de adlara takıyorsun" demesi olayı kavrayamadıklarındandır.

Bakın neler değişir Mustafa Kemal, "ATATÜRK", Kemalizm "ATATÜRKÇÜLÜK" yapılınca :

1. Kemalizm "ANTİ-EMPERYALİST" tir. / Atatürkçülük'te anti-emperyalizm yoktur.

2. Kemalizm'in "İKTİSAT MİSAK-I MİLLİSİ" vardır. Ekonomide tam bağımsızlık. / Atatürkçülük'te tam bağımsız ekonomi ortadan kaldırılmış, emperyalizm emrine verilmiştir.

3. Kemalizm'in "EĞİTİM MİSAK-I MİLLİSİ" vardır. "TEVHİD-İ TEDRİSAT" ile uygulamaya konulur. / Atatürkçülük'de bu misak-ı milli de bozulur. Önce İnönü'nün "köy enstitüleri" ile sonra ardından gelen iktidarların imam hatipleri ve anadolu liseleri ile...

4. Kemalizm'in "SINIR MİSAK-I MİLLİSİ" vardır. Hassas bir misak-ı millidir. / Atatürkçülük'te bize anlatılan tek misak-ı milli'dir. Bugünün Atatürkçü siyasetçileri bu misak-ı milliyi yıkmakla görevlendirilmişlerdir...

5. Kemalizm'in "MUASIR MEDENİYET SEVİYESİ" vardır. Diyalektik bir söylemdir. "Muaasır" olan uygarlık bugün BATI ise yarın DOĞU olabilir, o düzeye erişmeyi (diğer  misak-ı milliler ile beraber) amaçlar. / Atatürkçülük'te "Muasır Medeniyet Seviyesi" "BATICILIK" yapılmıştır. Bu Tanzimat'a geri dönüştür.

6. Kemaliz'in "MİLLİYETÇİLİĞİ", "YURT MİLLİYETÇİLİĞİ" dir. / Atatürkçülük'te bu milliyetçilik "IRK MİLLİYETÇİLİĞİ" yapılmıştır.

7. Kemalizm; bir "Milli Demokratik Devrim" dir ve önü sosyalizme açıktır. / Atatürkçülük, emperyalizm güdümlü soğuk savaş politikasıdır, "sol görüldüğü yerde ezilmelidir" zihniyetidir...

Bu açıklamalardan sonra aşağıda sayacağım siyasi liderlerin hepsi "ATATÜRKÇÜDÜR"...

İnönü, Menderes, Demirel, Ecevit, Türkeş, Evren, Erbakan, Özal, Çiller, Yılmaz, Erdoğan....

Bitmedi...

Bu ülkede 1960 / 1971 / 1980 darbelerini yapan bütün paşalar Atatürkçüdür...

Bitmedi...

Bu ülkede Menderesgilleri, Denizgilleri, 1980'de onlarca insanı asanlar mahkeme yargıçları Atatürkçüdür...

Ben boşa,

"KEMALİSTİM" demem sayın okur....

Bilmem anlatabildim mi bu kez ?

 

Ufuk KESİCİ

ufuk.kesici@politikadergisi.com

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.