Askerlik Değişiklik Yasasında Oynanan Oyun (1/2)

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

KKTC Meclisi'nde ele alınmış olan Askerlik Yasasında kötü ve bilinçli veya bilinçsiz olarak bu ülkeye zarar verecek bir oyun oynanmakta maalesef.

 

Kimi milletvekilleri bazı kesimlerden yandaş toplama ve popülizm uğruna bir takım girişimler yapmakta, kimi de kardeşini düşünerek, kişiye özel değişiklik yasası çıkarttırmak için uğraş vermekte. Ülkeyi ve ülkenin geleceğini düşünerek yasayı ele alanlar sessiz çoğunluğu oluşturuyor.

 

KKTC Meclisinde görüşülmekte olan veya da görüşülecek olan tüm Yasa Önerileri ve Tasarıları, ilgili kişilere, derneklere, sendikalara, birliklere, hukukçulara gönderildiği gibi eski bir milletvekili olduğum için bana da gönderilmekte. 

 

2012 tarihinde KKTC Meclisinde kabul edilmiş olan Askerlik (Değişiklik) Yasası"nda, Esas Yasanın "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlığı Devam Ederken Bir Başka Ülkede Askerlik Hizmeti Yapanlar veya Yurt Dışına Yerleşenler” başlıklı Geçici 4'üncü maddesinin (4)'üncü fıkrası değiştirilmiş ve esas yasadaki belirleyici tarih 1 Ocak 2009 tarihi ile değiştirilmişti.

 

2014 yılında tekrar KKTC Meclisi'ne "ucuz halkçılık" yani popülizm amaçlı sunulan "Değişiklik Yasası", Güvenlik Kuvvetlerimizi güçlendirmek, sınırlarımızın daha güvenli bir şekilde korunmasını sağlamak yerine açıkça tüm mükellefleri asker kaçağı olmaya teşvik etmekte.

 

Bu değişiklik yasasının bir başka özelliği de bir milletvekilinin kardeşini asker kaçağı konumundan kurtarmak için özel olarak hazırlanmış olması. Ancak ilkel toplumlarda ve diktatörlüklerde yapılmakta olan kişiye özel yasalar KKTC gibi demokrasisiyle övünen bir ülkede yapılıyorsa yazıklar olsun bu mantaliteye.       

 

Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'nde  "Esas Yasanın Geçici 4'üncü Maddesi Değiştirilirken" son birkaç toplantıya bu konuda hiç bir askeri ve mali uzmanın çağrılmamış olması, hem yapılan değişikliğin ne denli güvenlik tehlikesi içerdiğini, hem de kişiye özel yasa yapılmak istendiğini gözler önüne -net bir şekilde- sermektedir.

 

Hiç bir uzmanın davet edilmediği komitede son şekli verilen söz konusu "Geçici 4'üncü" maddenin eski ve yeni hali aşağıda ayrı ayrı yazılmıştır.

 

Komiteye iade edilen tasarıdaki "Esas Yasanın Geçici 4'üncü Maddesinin Değiştirilmesi"  Eski 4'üncü Madde:

"Her ne sebeple olursa olsun 1 Ocak 2009 tarihinden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ayrılıp bir yabancı ülkeye giden ve 1 Ocak 2009 tarihinde saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya firar durumunda olan ve müracaat tarihine' kadar da saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya firar durumunda bulunanlar, bu Yasanın 16’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasına uygun olarak müracaat ettikleri taktirde bu Yasanın 14’üncü maddesindeki haktan yararlanırlar ve haklarında bu suçlar sebebiyle kovuşturma yapılmaz. Bu kapsamda olanlar mükellefiyet hizmetini 17’nci maddenin (1)’inci fıkrası uyarınca yerine getirirler.”

 

Komiteye iade edilen tasarıdaki "Esas Yasanın Geçici 4'üncü Maddesinin Değiştirilmesi"  Yeni 4'üncü Madde:

"Her ne sebeple olursa olsun bu (Değişiklik) Yasası yürürlüğe girmeden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ayrılıp bir yabancı ülkeye giden ve bu (Değişiklik) Yasası yürürlüğe girdiği tarihte saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya firar durumunda olan ve müracaat tarihine kadar da saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya firar durumunda bulunanlar, bu Yasanın 16’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasına uygun olarak müracaat ettikleri taktirde bu Yasanın 14’üncü maddesindeki haktan yararlanırlar ve haklarında bu suçlar sebebiyle kovuşturma yapılmaz. Bu kapsamda olanlar mükellefiyet hizmetini 17’nci maddenin (1)’inci fıkrası uyarınca yerine getirirler.”

 

Yeni haliyle "4'üncü madde" içeriğinde bir tarih sınırlaması olmadığı için bu yasanın kabul edilmesinden sonraki yıllarda gençlerimize "bir yolunu bulup asker kaçağı olun. Hiçbir cezası yoktur ve Bedelli Askerliğe de hak kazanacaksınız. KKTC savunmasız kalırsa kalsın önemli değil, isterse Rumlar gelsin işgal etsin." demektedir açıkça.... (Devam edecek)

 

Ata ATUN

e-mail: ata.atun@atun.com

Ata.Atun@PolitikaDergisi.com

http://www.ataatun.org 

Facebook: Ata Atun

http://www.twitter.com/ataatun

24 Kasım 2014

 

EkBoyut
sirtindan_bicaklamak-3.jpg 66.33 KB

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.