Anıtkabir'de 500'lük YAP-BOZ; Atatürk portreleri

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

Soruyorum:

Anıtkabir Komutanlığı görevlerinden biri; Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesi’nin ( g ) bendinde:
 
“ …, Atatürk'ün dünya görüşünü yaymak ve yaşatmak amacıyla hatıra eşyası hazırlamak veya yaptırtmak, halka sunmak.” Şeklinde tanımlanmıştır.
 
Ve aynı yönetmeliğin 70 ve 71’inci Maddelerinde Anıtkabir Derneği ile bu çalışmanın nasıl yürütüleceğine dair imzalanan protokolden söz edilmektedir.
 
“…, Atatürk'ün dünya görüşünü yaymak ve yaşatmak…” görev bilinciyle Anıtkabir Komutanlığının, Mustafa Kemal Atatürk’ün bazı portrelerini Anıtkabir’de, YAP-BOZ’a dönüştürmesi  bağlı olduğu Genelkurmay Başkanlığının bilgisi dâhilinde midir?
 
Atatürk’ün portrelerinin bazılarını YAP-BOZ yapmak ve Anıtkabir Müze çıkışı satmak fikri, Anıtkabir Komutanlığınca, Anıtkabir Derneği ile imzalanan protokole ve Anıtkabir Derneği kuruluş amacına uygun mudur?
 
 
Atatürk'ün dünya görüşünü yaymak ve yaşatmak amacıyla” Diğer Komutanlıklarınızın Anıtkabir Komutanlığı uygulamasına benzer, başka mahallerde, bu çeşit faaliyetleri olmakta mıdır?
 
500’lük Yap-Boz, Atatürk’ün Manevi huzurunda bulunmuş olanlar için, Atatürk’ün dünya görüşünü yaymak ve yaşatmak adına yeterli mi görülmüştür? Bu çerçevede 1000’lik Yap-Boz’lara dair her hangi bir çalışma var mıdır(!?)
 

Atatürk’ün Çankaya Köşkü, Anıtkabir ve diğer yerlerde bulunan kitapları el yazmaları notları vb. Atatürk'ün dünya görüşünü yaymak ve yaşatmak amacıyla ne zaman halkımıza çevirisi yapılarak sunulabilecektir? Olası böyle bir çalışma kapsamında oluşturulması gereken bütçe için Anıtkabir’de kaç 500’lük Puzzle satmak gerekmektedir?

 

Erdinç AYDIN

 

erdinc.aydin@politikadergisi.com

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.