“OKUSEV Vakfı” ve İbrahim Ok

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

Kısa adı “OKUSEV” olan Vakfın (www.okusev.org) açılımı “Ok Kuşçu, Sağlık, Sosyal Yardım, Eğitim ve Kültür Vakfı. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı ise Dr. İbrahim Ok. Bu yazıda sizinle, downsendromlu sevgili Volkan’ın babası, Akademisyen İbrahim Ok’un Vakıf’a dair hayallerini paylaşmak istedim. Vakfın serüvenini ve Ok’un Vakfa dair hedeflerini kendi ifadesiyle aktarıyorum: 

 

“Başta tüm engelliler, engelsizler, terk edilmiş çocuklu- çocuksuz yoksul kadınlar ve yaşlılar olmak üzere, tüm insanların sağlık, mesken, ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim ve öğretim sorunlarını, tatil ve eğlence gereksinimlerini gidermek için Huzurevleri/Yaşlı Bakım Merkezleri, yaşam köyleri, eğitim ve öğretim kurumları, sağlık merkezleri, hastaneler, sağlık evleri, poliklinikler, özürlülere yönelik yatılı veya gündüzlü Özel Bakım Merkezleri, yaşamevleri, misafirhaneler açmak, kurulacak yaşamköylerdeki evlere yerleştirmek, bunun için, mümkün olduğunda, emekli maaşlarını veya gelirlerini vakfa bağışlamalarını veya muayyen bir meblağ ödemelerini sağlamak; 0-6 yaş grubu okul öncesi dönemdeki çocukların bakım ve eğitimlerini sağlamak için Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri, engelli, aile eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim, (liseler, meslek liseleri, ticaret liseleri gibi her tür lise) yükseköğretim, enstitüler, yüksekenstitüler ve tüm bunların gece öğretimleri gibi her düzeyde eğitim ve öğretim kurumları ve yurtlar açmak; Vakfın gayri menkullerinde kişilerin gücüne, yeteneğine, becerilerine uygun tarımsal, sanatsal, zanaatsal her türlü iş alanları açmak, her çeşit deniz, orman ve tarım ürünü yetiştirmek, üretmek, çiftliklerini kurmak, işletmek, işlettirmek; Vakfın amaçlarının gerçekleşip hedeflerine ulaşması, önder ve örnek hizmet verebilmesi için, bir üretim desteğiyle başka bir üretim yapmak (tavşancılıktan faydalanıp tavuk üretmek gibi); Vakfın kurmuş olduğu işletmelerde çalışan engelli-engelsiz bireylerin ürettikleri ürünleri pazarlamak ve satışlarını sağlamak vb işler yapmak amacıyla yasalara, Vakfın hedeflerine uygun işletmeler kurmak; Bilgi, para, malzeme gibi maddi manevi yardımda bulunacak kişilerle birlikte veya onlardan ayrı olarak bilimsel, kültürel, sanatsal, eğitsel ve öğretsel nitelikte kurslar,okuma salonları açmak; konferanslar, toplantılar, seminerler, paneller, sempozyumlar, oturumlar, sergiler düzenlemek, başkalarınca düzenlenmiş olanlara katılmak; Öğretilmiş ve eğitilmiş zihinsel engelli yetişkinlere ve özürsüz kimsesiz çocuklara koşullar elverdiğince iş bulmak, çalıştıkları iş yerlerini kontrol etmek, onları oralarda korumak,  yasalardan doğan haklarını almalarını sağlamak, yaşamköy içinde veya uygun olan başka yerlerde, biyolojik, fiziksel, ruhsal, zihinsel engelliler gibi her engellinin ve engelsiz kimsesizlerin çalışabileceği mümkün olan her çeşit atölye ve iş yerleri açarak iş yaratmak, tüm engelli sorunları konusunda kamuoyunu aydınlatmak; Benzer alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, karşılıklı ve karşılıksız eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme bursları vermek; Vakfın faaliyetleri kapsamına giren konularda çalışmalar yapan sanatçı, bilim adamı, araştırmacı ve benzeri niteliklere sahip kişileri Vakfın amacı ile ilgili faaliyetlerinde desteklemek, bu konularda yarışmalar düzenlemek, ödüller dağıtmak; Aş evleri açmak, yemek servisleri kurmak ve işletmek, kurulmuş olanlara ortak olmak, iş birliği yapmak, yoksullara yardımda bulunmak, iftar yemekleri, bayram yemekleri vermek, ramazanda ve bayramlarda iaşe ve kurban eti dağıtmak”.

İbrahim Ok şöyle sonlandırdı sözlerini; “Vakfımız 3 yılını yeni tamamladı ve bazı şeyleri yapma hakkını kazandı. Şubeler ve temsilcilikler açma gibi. İstanbul şubemiz ve bazı illerde temsilciliklerimiz var. İstanbul bazı ilçelerinde OKUSEV Vakfı adına bazı oyunlar oynandı. Kartal’da bir büromuz var, Mecidiyeköy’de de temin edilmeye çalışılıyor. Kayseri’de bulunan KAYSERİ DARÜLACEZE VAKFI ile ortaklık sözleşmesi yapıldı ve Kayseri’deki OKUSEV VAKFI’nın arazisinin 5000 m2’sine 40 engellievi yapılacak. Ankara’da bir genel müdürümüz atandı, orada da faaliyetler başlatılacak. Yunanistan’da oturan bir hanımefendi ile görüştük, Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği hibe fonu için iki taslak hazırlayacak. Tüm sanatçılarımıza sesleniyorum. OKUSEV Vakfı yararına konserler, söyleşiler, oyunlar vb. düzenlemede bize yardımcı olmalarını bekliyoruz; medyaya sesleniyorum, yazılı ve görsel basında bizlere yer ayırmalarını istiyoruz, vatandaşlarımıza sesleniyorum; hanımların, öğrencilerin, yardım ve bağış severlerin OKUSEV Vakfına gönüllü katılımlarını bekliyoruz”

 

Doç Dr. Gamze Güngörmüş KONA

gamze.kona@politikadergisi.com

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.