Hakkımızda

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

  

   Politika Dergisi, Uludağ Ünivesitesi öğrencilerinin kurmuş olduğu ve ardından da ülkenin pek çok yerinden yapılan katılımlarla gelişmiş bir politik gençlik hareketidir. Yaratılmış veya bir şekilde oluşmuş olan "depolitizasyona karşı duruş" fikrinden doğan Politika Dergisi, kanunlara ve ülkemizin temel ilkelerine uyulduğu ve okuyucusuna saygılı olunduğu takdirde her türlü görüşe önem verir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini benimsemiş, cesaretini Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinden almış olan dergimiz, bu doğrultuda kendisine görüler ve görevler belirlemiştir.

    Politika Dergisi'nin GÖRÜSÜ: Gençlerin ve genç düşüncelilerin kavga ile değil fikirlerle politik katılımını sağlamaktır. Politika Dergisi, Türkiye için demokrasiyi; sadece seçimlere özgülenmiş bir rejim olarak değil Türkiye Cumhuriyeti’nin temel esaslarına uyulmak şartıyla her kesimin katılımının sağlandığı ve niteliksel ilerleme içinde olan bir rejim olarak tanımlar. Ve bu yönde adımlar atar.

    Politika Dergisi'nin GÖREVİ: (1) Gençlerin ve genç beyinlilerin* politik düşüncelerine yer vererek, depolitize olmalarını engellemek ve bu yolla ülkemiz politikasına bir ivme kazandırabilmek, (2) Cumhuriyetimizin, Türk devrimlerinin, insan haklarının, demokrasinin ve laikliğin özü korunmak kaydı ile fikir serbestîsi sunabilmek, (3) Geniş bir politik yelpazenin sunulması ile okuru çok yönlü düşünmeye sevk etmek (4) Tüm bunların kazanımları ile düşünsel politizasyonu sağlayarak, gelecek için gerçek bir demokrasi oluşturmaya katkıda bulunmaktır.

*"Genç beyinli" veya "genç düşünceli"den kastımız; ülküsü ve düşünceleri uğrunda özveride bulunabilecekler ve düşüncelerini gerçek yaşama geçirme umudunu taşıyanlarıdır.

iletisim@PolitikaDergisi.com