Eğitim

Mühendishane-i Berri Hümayun Başhocası İshak Efendi Hayatı ve Çalışmaları Hakkında Arşiv Belgelerine Dayalı Bir Değerlendirme Denemesi

Kaynak Yazarı: 
Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu

Batı'da gelişen modern bilimin Osmanlı Devleti'ne girişini sağlayan bilim adamları arasındaki en önemli simalardan birisi de İshak Efendi'dir. 

The Madrasas of the Ottoman Empire

Kaynak Yazarı: 
Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu
Yazım Yılı: 
2004

Ottoman Madrasas, were generally the continuation of traditional Islamic Madrasas, but they created their own curriculum and education tradition with the passing of centuries.

AB Eğitim Politikaları ve Türk Eğitim Sistemine Etkileri

Kaynak Yazarı: 
Prof. Dr. Mustafa Sağlam
Kaynak Yazarı: 
Fatma Özüdoğru
Kaynak Yazarı: 
Funda Çıray

Devlet, İdeoloji ve Eğitim

Kaynak Yazarı: 
Halis ÇETİN
Yazım Yılı: 
2001

Türkiye'de ve OECD Ülkelerinde Eğitim Harcamaları

Kaynak Yazarı: 
İ. Bakır ARABACI
Yazım Yılı: 
2011
İçeriği paylaş