Bilim/Kuramsal

Paradigma ve Krizde Bilimsel Sahtekarlık

Paradigma; en yaygın kullanımı ile düşünsel kalıpları ifade ediyor.

Giddens ve Klasik Düşünürler (Durkheim)

Yazar: 
Asaf Şimşek

   Durkheim’ın sosyal değişme görüşünün temelinde; nüfus artışı ve iş bölümü yer alır. Durkheim, bu kavramlardan hareketle şöyle bir değişme şeması çizer.

Giddens ve Klasik Düşünürler (Weber ve Marx)

Yazar: 
Asaf Şimşek

   Weber, sosyal değişme görüşünün temeline, “rasyonel ve irrasyonel” kavramını koyar. Weber’in epistemolojisinde, irrasyonel olgular ve eylemler geniş yer tutar.

A. Giddens’a Göre Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler

Yazar: 
Asaf Şimşek

   Toplumsal değişmeyi açıklayabilmek için birçok etkeni göz önünde bulundurmak gerekir. Çünkü toplumsal yapılar işlevsel olarak birbiriyle ilişkilidir. Bu ilişkinin kolları tarihsel süreçle daha da sağlamlaşmıştır. Toplumsal değişimin temel dayanağı tarih olsa bile, tek bir nedene bağlamak değişimi anlamak için yetersiz kalabilir.

Anthony Giddens; Modernleşme Kuramı

Yazar: 
Asaf Şimşek

 

Habermas ve Frankfurt Okuluyla Şekillenen Görüşler

Yazar: 
Asaf Şimşek

   Frankfurt Okulu’nun etkisi 1970’lerden itibaren yavaşça çökmeye yüz tutmuş ve gerçekte Horkheimer’in 1973, Adorno’nun 1969’daki ölümleriyle birlikte okul olarak var olmaktan hükmen uzaklaşmıştır. Son yıllarında köken olarak kendisini etkileyen Marksizm’den öyle radikal bir biçimde kopmuştur ki Jay’ın ifadesiyle “Marksizm’in dalları arasında sayılma hakkına ihanet etmiş” ve toplumsal teoriye bütün yaklaşımı artan bir biçimde Marksist düşüncenin yeni ya da revaç bulan biçimleriyle karşılık (muhalefet) görmüştür.

Habermas ve İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim

Yazar: 
Asaf Şimşek

 

   Jurgen Habermas, “İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim” adlı yapıtında sosyal değişmeyle ilgili çözümlemeler yaptı. Bu çözümlemelerinde Max Weber, Karl Marx, Marcuse gibi sosyologların görüşlerinden yola çıkarak deneysel ve sistemli görüşler ortaya koymuştur.

Habermas ve "Modernite" Kavramı

Yazar: 
Asaf Şimşek

 

   Habermas, yaşayan en sistematik ve etkili düşünür olarak modernite projesi olarak adlandırdığı şeyle başka her şeyden çok daha ilgilidir. Weber ve Habermas, farklı amaçlarla da olsa modernitedeki inancımızı ya da inançsızlığımızı destekleyen bir dönem resmi sunmuşlardır.

İçeriği paylaş