Nisan 2014

Ermeni Meselesi Tartışmalarına Dair Notlar

Yazar: 
Doğacan Başaran

Türk Sanat Müziğinden Ermeni bestekarları çıkartsak Türk Sanat Müziğinin ayakları yere basmaz, havada kalırdı. Nubar Tekyan, Artaki Terziyan, Bimen Şen, Madlen Ararardiyan, Tatyos Efendi ve daha niceleri yaptıkları bestelerle bugün içtenlikle söylediğimiz, eşlik ettiğimiz şarkılara can verdiler.

Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan ulusçuluk akımı tüm imparatorlukları etkilediği gibi Osmanlı İmparatorluğunu da etkilemiş ve azınlıklar isyan etmeye başlayarak bağımsızlıklarını kazanmıştı. Bu dönemin millet-i sadıkası Ermeniler ile Türkler binlerce yıl birlikte yaşamış, birbirlerinden kız alıp vermiş, birbirinin dilini öğrenmiş ve iki kardeş millet haline gelmişti.

TMK'ya Başvuru Hakkı

KKTC Hükümeti Güney Kıbrıs’ta taşınmaz mal bırakan ve KKTC’de karşılığını alamayan Kıbrıs Türklerin de Rumlarla birlikte Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurabilmesini sağlayacak bir kapı açmaya çalışıyor. Bu yönde Bakanlar Kurulunda geçen yasa tasarısı KKTC Meclisine sunuldu.

 

Taşınmaz Mal Komisyonu gerçekte bir Mahkeme statüsünde. 2005'in son günlerinde KKTC Meclisi'nin kabul ettiği 67/2005 sayılı yasa ile kuruldu ve 17 Mart 2006 tarihinde de Rumlara kapılarını açtı.

Sol Kamuoyuna Açık Mektup: Şikecileri Savunmak Suçtur!

Yazar: 
Alp Giray

 

Türkiye Cumhuriyeti, on iki yıllık Akp iktidarınca yıkıldı; bunun yerine hırsızlığın ve katilliğin asli unsur olduğu bir düzen kuruldu. Bu süreçte, muhalif olan veya olma ihtimali taşıyan her toplumsal-siyasal kesim, ya tasfiye edildi ya da evcilleştirildi. Buna büyük ve acımasız bir yanılsatma da eşlik etti; ki geldiğimiz bu noktada, Akp’nin, Türkiye seçmeninin yarıya yakınının oyunu alabiliyor olması da bu sayededir. Zaten olmayan sınıfsal bilinç, birlik, dayanışma yok edildi; zaten örgütsüz olan toplum iyice atomize edildi; zaten berrak olmayan zihinler iğdiş edildi; sahte bir dinsel yoldaşlık, sahte bir yardımseverlik, sahte bir dayanışma ağı ile yoksullar kul köle yapıldı. Tüm siyasi içeriklerini falan bırakın; vicdanlara hitap edebilecek eşitlik, özgürlük, kardeşlik gibi sözcükler bile, darbeciliğe, uyum bozuculuğa, dış güçlere hizmete, istikrar düşmanlığına yoruldu. Şimdi neo-liberalizme ve Arap milliyetçiliğinden bozma bir dinciliğe destek sunmayan herkes, yeni rejimin nazarında düşmandır.