TEKEL Dayanışma Grubu'ndan Açık Davet

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

Sanatçılarımıza ve tüm halkımıza davet!

20 ŞUBAT GÜN VE GECE...
Tek Gıda İş genel Başkanı Mustafa Türkel'in çağrısı ile tüm halkımız, aydın, sanatçı, gazeteciler 20 Şubatta Ankara Türk-İş Konfederasyon binası önünde buluşuyor geceyi Tekel işçisinin yanında geçiriyoruz.

21 ŞUBAT SAAT 13.00
ANKARA TÜRK-İŞ ÖNÜNDE TEKEL DAYANIŞMA GRUBU BASIN AÇIKLAMASI..* * *


Seçilmiş sanatçılar 20 Şubatta iktidarla buluşuyor. 'Demokratik açılım'ı konuşuyor.. Bağrımızdan çıkmış sanatçılarımız acaba İMF dayatmasıyla gelen 4 C maddesiyle köleleştirilen Tekel İşçileri için ne düşünüyor?

Tekel işçileri, uluslararası protokoller sonucu 4C kölelik yasasının Ankara mahkumları.. …

Sesini kaybetmiş, binlerce kişi şu anda 4C’li… Onlar modern çağın köleleri.

4C sadece onlara özel değil. Geride sesini çıkaramamış ve kölelik yasasına sessiz sedasız boynunu uzatmış onbinlerce kişi var…


Dahası küresel çetenin dayatmasıyla Basel 3 protokolü 2012 de yürürlüğe girdiğinde, herkes 4cli, yani köle olacak. Serbest işgücü dolaşımı yasalaştığında sadece işçiler değil, her iş kolunda, her meslekten vatandaş, karşısında yabancı işsizleri bulacak..

Tekel işçileri 4Cye karşı sizin içinde direniyor... Sembolleşen direnişinde sizin haklarınıza da koruyor.

Onlar söz edilen ‘demokrasi’nin ta kendisi…Onlar Alevi Sünni, Kürt Türk Laz Çerkez, kapalı açık tek yumruk halinde demokratik haklarının izindeler…

Bu milletin yetiştirdiği, hayranlıkla sevgiyle beslediği sanatçılar! Onları duyuyor musunuz?

Yoksa ‘demokratik açılım’ adı altında tezgahlanan oyunda figüran olmayı mı seçiyorsunuz?

Tekel işçileri, ve yakında onların akıbetine uğrayacak milyonlar sizi izliyor.. Onlar sizi siz yapanlar.. Onlar mazlumlar..

Onlar, bir ülkede demokrasinin varlığını belirler! Demokrasinin varolup olmadığını bir belirleyen daha var:

O da bir milletin sanatçılarının durduğu yer!

Tüm halkımızı, aydınlarımızı ve sanatçılarımızı 21 ŞUBATTA 13.00 de Ankara’da Türk-İş Konfederasyon binası önüne davet ediyoruz…

TEKEL DAYANIŞMA GRUBU
adına Banu AVAR* * *KAMUOYUNA AÇIK ÇAĞRI

TEKEL işçilerinin iş – aş – ekmek mücadelesi, Ankara’nın dondurucu soğuğunda devam ediyor. Bu onurlu direniş kimi çevreler tarafından “ideolojik” bulunuyor, işçi kardeşlerimiz “yetimin hakkını yemeye çalışanlar” olarak niteleniyorlar…

Anadolu’nun can damarları fabrikalarımız yabancılaştırıldığı ve kapatıldığı için TEKEL işçileri Ankara’dalar… Başka bir deyişle, yetimin yenen hakkının mücadelesidir sokaklarda süren… Konu ile ilgili birkaç satırbaşı şöyle verilebilir;

• TEKEL’in İçki Bölümü, 2004 yılında kasasındaki 348,4 trilyon TL ve 70 milyon YTL değerindeki içkiyle beraber, 292 Milyon ABD dolarına bir konsorsiyuma devredilmiştir.
• Sözü edilen konsorsiyum, 2006 yılında, TEKEL’in içki bölümünün % 92 hissesini, Amerikan Teksas Pacific Group’a 3 katı fiyatla, 810 milyon dolara satmıştır.
• Özelleştirme çalışmaları kapsamında 2 fabrika (Şanlıurfa ve Kırıkkale), ihale sonrası ise 8 fabrika (Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Ürgüp, Yozgat ve Acıpayam) kapatılmış olup, bugün yalnızca 9 fabrika faaliyettedir. Böylece işçi işini kaybetmekte, üzüm üreticisi üzümünü satacak fabrika bulamamaktadır…
• TEKEL’in Sigara Bölümü, 2008 yılında 1 milyar 720 milyon dolara British American Tobacco’ya satılmıştır. Satış sonrası İstanbul, Adana, Bitlis, Malatya ve Tokat sigara fabrikaları kapatılmış olup, yalnızca Ballıca Fabrikası çalışır durumdadır. Tütün üretici sayımız 477 binden 194 bine düşmüş, üretimimiz 200 bin ton’dan 93 bin ton’a gerilemiş, köylü ve işçi üretim alanlarını yitirmiş, piyasa yabancılaştırılmıştır. Böylece Reji İdaresi boyunduruğundan sonra, şimdi de piyasa, yabancı tekelin insafına bırakılmıştır.
• Son olarak, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Türkiye geneline yayılmış 60 Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü’nün kapatılmasına karar vermiştir. Bu işletmelerde çalışan 12 bin işçiye, 4-C statüsü dayatılmaktadır.
• Bu dayatmaya karşı çıkan, fabrikalarını ve üretimlerini savunan işçiler, biber gazı, basınçlı su ve orantısız güç kullanımı ile karşı karşıya kalmaktadırlar.
• Bu arada, altı şeker fabrikamız, sessiz sedasız, iki yıllık karına karşılık gelen bir bedelle, 606 milyon dolara satılmış bulunuyor. Danıştay’ın bu alandaki yürütmeyi durdurma kararı umut vericidir. Özelleştirme sürerse, tütün çiftçisi ve işçisinden sonra, sırada şeker pancarı çiftçisi ve şeker işçileri var.

Süreç, Anadolu’nun can damarlarının kesilmesi sürecidir. Kapatılan fabrikalar, boş kalan tarlalar, işsiz kalan – yoksullaştırılan halkımız, Türkiye’nin bağımlılaştırılmasının fotoğraflarını oluşturmaktadır.

“SIRADA HEPİMİZ VARIZ, İŞÇİYE SIKILAN BİBER GAZI HEPİMİZE SIKILMIŞTIR” diyen ve aşağıda imzaları olan bizler, sürecin sembolü olan TEKEL işçileri ile dayanışmamızı göstermek için tüm halkımızı bu dayanışmaya katılmaya çağırıyoruz.

BU DAVET HEPİMİZİNDİR…

Abdullah AYSU
Afet ILGAZ
Ali ÇOLAK
Ali Ekber YILDIRIM
Ali SİRMEN
Alpaslan IŞIKLI
Altemur KILIÇ
Aslan BULUT
Aziz KONUKMAN
Banu AVAR
Berhan ŞİMŞEK
Birgül AYMAN GÜLER
Cem SOMEL
Erdal SARIZEYBEK
Enver AYSEVER
Emin ÇÖLAŞAN
Erinç YELDAN
Engin AYÇA
Ferhan ŞENSOY
Gökhan GÜNAYDIN
Gülsen TUNCER
Halil NEBİLER
İlter ERTUĞRUL
İzzet ÇETİN
İzzettin ÖNDER
Kandemir KONDUK
Kaya GÜVENÇ
Kenan DEMİRKOL
Korkut BORATAV
Levent KIRCA
Muazzez İlmiye ÇIĞ
Müjdat GEZEN
Nihat GENÇ
Nebahat ÇEHRE
Oğuz OYAN
Oktay EKİNCİ
Özcan YENİÇERİ
Rıza ZELYUT
Sabahattin ÖNKİBAR
Selcan TAŞÇI
Serdar AKİNAN
Şükran SONER
Tuncay MOLLAVEİSOĞLU
Turan ÖZLÜ
Ümit ÖZDAĞ
Ümit ZİLELİ
Yıldırım KOÇ
Zafer FORTACI

TEKEL DAYANIŞMA GRUBU

 

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.