Rusya'ya Karşı Renkli Devrimler ve Sivil Darbeler (7): Avrasya Coğrafyası

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF
Yazar Adı: 
F.William ENGDAHL

Avrasya haritası yakından incelendiğinde, Vaşington için Avrasya’nın neden önemli olduğu anlaşılır. Hedef yalnızca Kosova’daki Camp Bond Steel’den Polonya ve Çek Cumhuriyetine ve belki de Gürcistan ve Ukrayna’ya kadar kurulan bir dizi NATO üssüyle Rusya’nın stratejik olarak kuşatılması değildi. Tüm bunların en tepede hedefi Rusya ve AB arasındaki enerji rotalarının ve şebekelerinin  NATO kontrolüne girmesini sağlamaktı.

Vaşington’un “Demokratik Darbe” stratejisi (Gürcistan ve Ukrayna’daki Renkli Devrimler) Çin’i, Kazakistan ve sonunda Rusya’yı da hayatî öneme sahip Hazar Denizi petrol ve gaz rezervlerinden koparmak için tasarlanmıştı.

Asya’nın kadim ticaret yolları ve özellikle de Büyük İpek Yolu, Özbekistan’da Taşkent ve Kazakistan’da Almaata’dan geçiyordu. Büyük sıra dağlarla çevrelenmiş bir bölgede Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın jeopolitik olarak kontrolü Çin ve Orta Asya arasında herhangi bir olası boru hattı rotasının kontrolünü sağlayacaktı. Bu nedenle Rusya’nın kuşatılması boru hatlarının kontrolü ile onun Batı Avrupa ve Orta Doğu ile olan diğer bağlarının kontrolünü olanaklı kılacaktı.

Bu bağlamda Zbigniew Brzezinski’nin 1997’de Foreing Affairs” (Dış İlişkiler) adlı dergide çıkan makalesi Vaşington’un Avrasya ile ilgili gerçek jeopolitik stratejisini ifşa etti:

Avrasya siyasi açıdan yürekli ve dinamik birçok devletin yurdudur. Küresel egemenliğin tarihteki tüm talipleri Avrasya’dan çıkmıştır. Bölgesel hâkimiyet için yarışanların sayısının en fazla olduğu yerdir. Amerikan çıkarlarına siyasi ya da iktisadî açıdan meydan okuyan diğerleri gibi Çin ve Hindistan da Avrasya’dadır. Birleşik Devletler’den sonraki altı büyük ekonomi ve askeri harcama yapan devlet oradadır. Dünya’nın biri bariz diğeri gizli nükleer güçleri de oradadır. Avrasya dünya nüfusunun %75’ine, gayri safi milli hasılasının %60’ına ve enerji kaynaklarının %75’ine sahiptir. Toplamda baktığımızda Avrasya’nın potansiyel gücü Amerika’nınkini gölgede bırakır.

 

Avrasya dünyanın ekseni etrafında döndüğü süper kıtadır. Avrasya’ya nüfuz eden güç dünyanın ekonomik açıdan en üretken üç bölgesinden ikisi üzerinde, karar verici etkiye sahip olacaktır: Batı Avrupa ve Doğu Asya. Haritaya bir baktığınızda Avrasya’da hâkim olan bir gücün Orta Doğu ve Afrika’yı da otomatik olarak kontrol edeceğini görebilirsiniz. Avrasya’nın artık karar verici jeopolitik satranç tahtası olduğu bir dönemde Avrupa için ayrı, Asya için ayrı bir siyaset plânlamak uygun düşmez. Avrasya’da gücün dağılımının nasıl olacağı Amerika’nın küresel üstünlüğünde önemli derecede karar verici olacaktır… (1)

 

 

F. William ENGDAHL

iletisim@politikadergisi.com

 

 

Kaynakça:

(1) Zbigniew Brzezinski, Avrasya için bir Jeostrateji, Forein Affairs, Eylül/Ekim 1997.

İngilizceden çeviren: Levent KARTAL

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.