Tarih

Tarihsel açıdan ele alınan konular...

An Overview of Ottoman Scientific Activities

Kaynak Yazarı: 
Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu
Yazım Yılı: 
2006

“Ottoman Science” is a term encompassing the scientific activities that occurred throughout the Ottoman epoch in the lands where the empire extended. The Ottoman Empire, which was established as a small principality at the turn of the fourteenth century, gradually expanded into the lands of the Byzantine Empire both in Anatolia and the Balkans. Its sovereignty reached the Arab world after 1517.

Mühendishane-i Berri Hümayun Başhocası İshak Efendi Hayatı ve Çalışmaları Hakkında Arşiv Belgelerine Dayalı Bir Değerlendirme Denemesi

Kaynak Yazarı: 
Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu

Batı'da gelişen modern bilimin Osmanlı Devleti'ne girişini sağlayan bilim adamları arasındaki en önemli simalardan birisi de İshak Efendi'dir. 

Science In The Ottoman Empire

Kaynak Yazarı: 
Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu
The scientific activities observed within the borders of the Ottoman Empire throughout the six centuries of its history displayed a unique course of development. Although the Ottomans had shared many mutual elements with the other Islamic societies remaining outside of the Ottoman Empire, from the viewpoint of historical heritage and tradition, they also had some differences due to the geographical location, administration of the state and the dynamism of the society.

The Madrasas of the Ottoman Empire

Kaynak Yazarı: 
Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu
Yazım Yılı: 
2004

Ottoman Madrasas, were generally the continuation of traditional Islamic Madrasas, but they created their own curriculum and education tradition with the passing of centuries.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Bilim Teknoloji ve Sanayide Modernleşme Gayretleri

Kaynak Yazarı: 
Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu
Yazım Yılı: 
2011

Modern Bilim ve Teknolojinin Türkiye'ye ve Japonya'ya Girişi Milletlerarası Sempozyumu'na sunulan bildirinin Türkçe metnidir. ( İstanbul, 7-11 Ekim 1996) Kaynak bağlantıda "Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 2011" olarak geçmektedir.

Vahdettin'in Amerikan Başkanına Mektubu

Kaynak Yazarı: 
İhsan Güneş

Siyaset Bilincinin Oluşumu Bağlamında Dört Halifenin Seçim Sistemi

Kaynak Yazarı: 
Ramazan Hurç
Yazım Yılı: 
2003

Türk Halk İnançlarında "Kara"

Kaynak Yazarı: 
Yaşar Kalafat
Kütüphane Dosyası: 

Magna Carta Libertatum

Kaynak Yazarı: 
Bilinmiyor
Kütüphane Dosyası: 

Hammurabi Kanunları (İ.Ö. 2500)

Kaynak Yazarı: 
Hammurabi
Kütüphane Dosyası: 
İçeriği paylaş