Yazı Dizisi

12 Eylül’ün Ardından (2)

Referans İçerik: 
12 Eylül’ün Ardından (1)

   “12 Eylül’ün Ardından” adlı yazı dizimin ilk bölümünde (PD Sayı 8); 12 Eylül'le birlikte gözaltına alınanların, öldürülenlerin çoğunun hangi ideolojiye mensup olduğunu; öldürülen gençlerin ağzından nasıl bir düzen kurmak istediklerini aktarmış ve son olarak da 12 Eylül'ün toplumun hangi kesimlerini palazlandırdığını açıklamıştım. Yazı dizimin ikinci bölümünde ise 12 Eylül'ün hemen öncesinde; ekonominin yapısını ve durumunu, okurlarıma söz verdiğim gibi ekonomik verileri de kullanarak açıklamaya gayret edeceğim.

12 Eylül’ün Ardından (1)

    12 Eylül darbesi, günümüzde farklı ideolojilere mensup insanlar tarafından da eleştirilmekte, ordunun yönetime el koyması anti-demokratik bir hareket olduğundan işkencelerin ve katliamların olması doğal karşılanmakta,  tüm darbeler “işkence-katliam” getirir tezi basında uzun zamandır işlenmektedir.

Darbeler Ülkeyi Nereye Götürür? (3)

  Bir önceki yazımı, şu sözlerle bitirmiştim: “Latin Amerika ve Çin'deki silahlı eylemler sonucu iktidarın devrilmesi ‘68 Kuşağını zaten derinden etkilemişken; karşı devrimcilerin sistemli saldırısı ve hükümetin de buna göz yumması, gençliği silahlı mücadeleye itmiştir.” Bu yazımda; ‘68 Kuşağı ile 12 Martçılar arasındaki mücadeleyi, 12 Mart'ın sınıfsal karakterin

Darbeler Ülkeyi Nereye Götürür? (2)

Bir önceki yazımda, 60 darbesinin siyasi niteliklerini, darbenin iktisadi yapıyı nasıl etkilediğini ortaya koymuş ve yazımın sonuna şu notu eklemiştim:

 

 

Darbeler Ülkeyi Nereye Götürür? (1)

 

   Günümüzde bir keşmekeş, olanca hararetiyle süren bir tartışma almış başını gidiyor. AKP yanlısı basın ve komprador burjuvaziyle kol kola geçmiş medyada baş köşeleri kapanlar koro halinde aynı tezi dile getiriyorlar: “Aman darbe olmasın, 100 yıl geriye gideriz.”

İçeriği paylaş