İçerik Başlığı Sorgulama

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girin. Tek kelime kullanmanız önerilir.

Milletvekillerine Dair

 

   Türkiye’de Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin her birine milletin vekili anlamında milletvekili sıfatı verilir.

Sıradan Kadınlar

Yazar: 
Özgür Pınar IŞIK

   Üniversitede en yakın arkadaşım, lisede de arka sıramda oturan Ayşe, üniversite 2. sınıfta, kendi isteğiyle kapanmıştı. O zamanlar bu değişik baş örtme şeklini pek önemsememiştim ama annemin çok hoşuna gitmiş "çok modern" bulmuştu. Ben pek önemsemiyordum; çünkü Allah'ın benden böyle şeyler isteyeceğini, benim günah ve sevaplarımı sayarken başımdaki örtüyü göz önüne alacağını hiç sanmıyordum; ama başını bu şekilde örtmek istediği için de Ayşe'yle arkadaşlığımı kesmeyi hiç düşünmüyordum.

Habermas ve Frankfurt Okuluyla Şekillenen Görüşler

Yazar: 
Asaf Şimşek

   Frankfurt Okulu’nun etkisi 1970’lerden itibaren yavaşça çökmeye yüz tutmuş ve gerçekte Horkheimer’in 1973, Adorno’nun 1969’daki ölümleriyle birlikte okul olarak var olmaktan hükmen uzaklaşmıştır. Son yıllarında köken olarak kendisini etkileyen Marksizm’den öyle radikal bir biçimde kopmuştur ki Jay’ın ifadesiyle “Marksizm’in dalları arasında sayılma hakkına ihanet etmiş” ve toplumsal teoriye bütün yaklaşımı artan bir biçimde Marksist düşüncenin yeni ya da revaç bulan biçimleriyle karşılık (muhalefet) görmüştür.

Ekonomik ve Politik Yönden Kuşatılmamak İçin Devletçilik Zorunluluğumuzdur

 

    “Bizim güttüğümüz "devletçilik" bireysel çalışma ve etkinliği esas tutmakla beraber, mümkün olduğu kadar az zaman içinde ulusu refaha, ülkeyi bayındırlığa eriştirmek için, ulusun genel ve yüksek yararlarının gerektirdiği işlerde özellikle ekonomik alanlarda, devleti fiilen ilgilendirmektir." (Kemal ATATÜRK)

Humeyni'nin Ayak Sesleri

Daha susacak mısınız?

İşte size faşizm!

Hey, liboşlar!

Siz sağ mı kalacağınızı düşünüyorsunuz?

Eğer düşünceniz öyleyse, İran’daki devrimden önce de demokrasi gelecek sanıyordu sizin gibiler. İlhan Selçuk'la bitecek mi sanıyorsunuz?

Rektörleri de, yargıçları da, öğretmenleri de, askerleri de içeri alacaklar.

Kemalist olan herkesi!

Ve sizle işleri de Ayetullah gelene kadar...

Nicel Demokrasimiz

 

   Sağlam elma mı? Çok elma mı?

   Yurttaşın ne aradığı, neyi aramaya yöneltildiği çok önemli.

   Demokrasi, ekonomi, politika, eğitim hatta futbol da bile rakamsal değerlendirmeci bir medyamız ve medyamızın yönlendirdiği toplumumuz mevcut.

İçeriği paylaş